Organizacje IT wkraczają w nową erę, której głównym elementem jest chmura obliczeniowa. W obliczu rosnących oczekiwań wobec funkcjonowania przedsiębiorstw wybiegające w przyszłość organizacje IT w większym stopniu skupiają się na umożliwieniu dostępu na żądanie do usług informatycznych i dostarczaniu ostatecznych wyników, a w mniejszym na zamówieniach i zarządzaniu systemami. Wraz z tym przesunięciem kierownicy działów IT zmienili sposób myślenia o dotychczasowym podejściu do świadczenia usług IT i obecnie tworzą drogę do wprowadzenia środowisk chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej.

Z punktu widzenia firmy Dell chmura stanowi zarówno naturalną ewolucję centrum danych, jak i przyszłość świadczenia usług IT. Jest to strategia pozwalająca organizacjom na ponowne inwestowanie i odkrywanie sposobów dostarczania usług IT pod kątem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tej nowej ery usług IT, organizacje potrzebują dostępu do jednolitych, elastycznych i bezpiecznych rozwiązań, które ułatwiają integrację, konfigurację i wdrażanie usług chmury. Zasady te stanowią podstawę podejścia firmy Dell do chmury obliczeniowej.

W minionych latach organizacje IT były często postrzegane jako działy, które wspierały działalność firmy i jej użytkowników, ale nie odgrywały głównej roli w osiąganiu sukcesów firmy. Dziś ten pogląd na posiadanie informacji zmienił się o 180 stopni. W obecnym świecie, opartym na danych i interakcjach cyfrowych, dział IT stanowi serce przedsiębiorstwa i jest kluczowym graczem w osiąganiu sukcesu niemal wszystkich inicjatyw biznesowych.

Zmiana roli i znaczenia działu IT podnosi rangę dyrektora ds. informatyki w przedsiębiorstwie. Ma to swoje zalety oraz wady. Dobrze, że obecnie dyrektorzy zarządzający zdają sobie sprawę ze znaczenia działów IT. Jednak dyrektorzy ds. informatyki znaleźli się pod ogromną presją, aby szybciej reagować na potrzeby biznesowe i tak przekształcać działy IT, by stanowiły czynnik wyróżniający firmę na tle konkurencji.

Dyrektorzy ds. informatyki, którzy mają wyraźną wizję innowacji IT umożliwiających uzyskanie lepszych wyników biznesowych, znajdą podatnych odbiorców na najwyższych szczeblach firmy. Chmura obliczeniowa jest kluczowym elementem tej wizji.

Chmura stanowi zarówno naturalną ewolucję centrum danych, jak i przyszłość świadczenia usług IT. Jest to strategia pozwalająca organizacjom na ponowne inwestowanie i odkrywanie sposobów dostarczania usług IT pod kątem osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.