|

Strategia w zakresie rozwiązań mobilnych/osobistych urządzeń pracowników (BYOD)

Stwórz strategię, która pomoże zapewnić pracownikom ciągłą wydajność bez zmniejszenia bezpieczeństwa danych.

Zwiększ elastyczność miejsca pracy, popraw produktywność i chroń kapitał intelektualny
Współcześni pracownicy — od stażystów po kadrę kierowniczą — chcą korzystać w pracy z osobistych smartfonów, tabletów oraz notebooków. Czy dysponujesz planem uwzględniającym wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników na ich urządzeniach osobistych (BYOD)?

Która strategia zwiększenia możliwości pracy mobilnej — obejmująca urządzenia służbowe czy osobiste — jest zgodna z celami Twojego przedsiębiorstwa? Czy rozwiązania informatyczne, którymi dysponujesz, umożliwiają realizację tej strategii?

Każdy z poniższych zestawów rozwiązań można zastosować pod kątem specyficznego wyzwania w zakresie pracy mobilnej:

Zestaw rozwiązań 1: większe możliwości pracy mobilnej

Czy potrzebujesz rozszerzyć mobilny/zdalny dostęp do aplikacji i danych oraz zarządzać nim?
 • Którą strategię stosujesz w zakresie urządzeń: zarządzanie urządzeniami końcowymi, zarządzanie kontenerami czy kombinację obu? Czy zarządzasz urządzeniami i danymi oraz zabezpieczasz je w różny sposób w przypadku każdej z tych dwóch strategii?
 • Czy potrafisz zapewnić pracownikom mobilnym dostęp do zasobów z dowolnego miejsca, dowolnego urządzenia i o dowolnej porze?
 • Czy administratorzy dysponują potrzebnymi narzędziami do identyfikacji i śledzenia różnych urządzeń mobilnych?
 • Czy rezygnujesz z lepszego dostępu do danych/produktywności na rzecz bezpieczeństwa informacji? Lub odwrotnie?
 • Jak izolujesz dane firmowe od informacji pracowników?
 • Czy możesz usunąć dane firmy z urządzenia bez ingerencji w informacje dotyczące pracownika?
 • Czy Twoje przedsiębiorstwo zastanawiało się nad wdrożeniem strategii pracy w chmurze?
 • Czy pracownicy niechętnie akceptują obecne środki bezpieczeństwa stosowane w Twoim przedsiębiorstwie?
Dalsze działania:
 1. Rozpoznaj, czego potrzebują pracownicy, aby wykonać swoją pracę. Następnie stwórz reguły dostępu oparte na stanowiskach i obowiązkach.
 2. Odizoluj dane firmowe w celu zachowania ich bezpieczeństwa, zarządzania zdalnego oraz oddzielenia od informacji pracowników na ich urządzeniach osobistych wykorzystywanych do obowiązków służbowych. Jeśli dane urządzenie zostanie zagubione lub skradzione albo pracownik opuści przedsiębiorstwo, możesz zdalnie usunąć dane z kontenera.
 3. Szyfruj dane na urządzeniach końcowych, dyskach oraz innych nośnikach.
 4. Wybierz rozwiązania do zarządzania obsługujące wszystkie typy urządzeń (smartfony, tablety, notebooki oraz komputery stacjonarne), aby zapewnić możliwie największą elastyczność.
 5. Rozważ wprowadzenie wirtualizacji, oprogramowania jako usługi oraz technologii chmurowych w celu uproszczenia zarządzania i ograniczenia nakładów kapitałowych oraz kosztów operacyjnych.
 6. Korzystaj z usług doradczych oraz pomocy technicznej, a także portali samoobsługowych.
 7. Wybierz zestaw rozwiązań zwiększających możliwości pracy mobilnej, aby zrealizować te zadania.

Zestaw rozwiązań 2: infrastruktura i bezpieczeństwo

Czy potrzebujesz rozszerzyć możliwości istniejącej infrastruktury w celu obsługi urządzeń mobilnych/BYOD?
 • Czy administratorzy zarządzają środowiskiem mobilnym przedsiębiorstwa, posługując się procesami ręcznymi?
 • Czy Twoje przedsiębiorstwo może obsługiwać heterogeniczne środowisko urządzeń?
 • Czy sieć przedsiębiorstwa zapewnia personelowi przepustowość niezbędną do wydajnej pracy?
 • Czy Twoje bieżące rozwiązania umożliwiają skalowanie stosownie do potrzeb?
Dalsze działania:
 1. Wprowadź reguły zapewniające zdalny dostęp różnym urządzeniom oraz platformom mobilnym.
 2. Stwórz zoptymalizowaną, rozproszoną sieć bezprzewodową.
 3. Zabezpiecz transakcje danych od strony urządzeń końcowych, przez sieć oraz w drugą stronę.
 4. Wybierz zestaw rozwiązań z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa, aby zrealizować te zadania i uzyskać większe możliwości w zakresie obciążeń roboczych do obsługi urządzeń mobilnych wykorzystywanych w Twoim przedsiębiorstwie.

Zestaw rozwiązań 3: modernizowanie i opracowywanie aplikacji

Czy dysponujesz odpowiednią liczbą wydajnych aplikacji do obsługi użytkowników oraz urządzeń mobilnych?
 • Czy na używanych urządzeniach personel ma potrzebne mobilne aplikacje biznesowe?
 • Czy potrzebujesz aplikacji tworzonych na zamówienie pod kątem konkretnych potrzeb?
 • Czy przedsiębiorstwo rozważało zastosowanie wirtualizacji komputerów w celu zarządzania aplikacjami?
Dalsze działania:
 1. Przeprowadź inwentaryzację aplikacji w przedsiębiorstwie. Przenieś je na urządzenia mobilne lub dostosuj do pracy na nich.
 2. Zmodernizuj aplikacje oraz infrastrukturę informatyczną w celu bezpieczniejszej, wydajniejszej obsługi ruchu mobilnego. Rozważ dodanie drugiej sieci do obsługi nieuwierzytelnionych urządzeń.
 3. Rozważ zastosowanie wirtualizacji komputerów w celu zarządzania aplikacjami.
 4. Wybierz zestaw rozwiązań z zakresu modernizowania i opracowywania aplikacji, aby zrealizować te zadania i uzyskać mobilne aplikacje biznesowe.