|

Rozwiązania sieciowe

Twoja sieć. Twoja wizja. Twoje warunki.
Nowoczesne aplikacje wymagają nowego sposobu myślenia o architekturze sieciowej. Oparte na otwartych standardach rozwiązania sieciowe firmy Dell EMC pozwalają Klientom zerwać z przestarzałymi strategiami i zastrzeżonymi produktami. Klienci decydują wówczas o kierunku rozwoju swoich sieci, poprawiając wydajność i obniżając koszty, a przy tym utrzymując elastyczność umożliwiającą wdrażanie kolejnych innowacji.

Sieć zdefiniowana programowoW przypadku centrum danych oznacza to zaawansowane możliwości wirtualizacji i integracji infrastruktury oraz usług przy użyciu elastycznych platform, kilka dostępnych ścieżek ewolucji do sieci zdefiniowanych programowo (SDN), a także swobodę wyboru otwartych systemów operacyjnych firmy Dell EMC i wybranych partnerów. Z siecią Klientów możemy zrobić to samo, co zrobiliśmy z serwerami opartymi na otwartych standardach, czyli wyeliminować uzależnienie przedsiębiorstwa od jednego dostawcy, aby mogło ono bezpiecznie wdrażać innowacje według własnego planu, mając przez cały czas zabezpieczenie w postaci niezawodnej pomocy technicznej światowej klasy. Zapoznaj się z tym opracowaniem technicznym, aby dowiedzieć się, dlaczego strategia otwartych rozwiązań sieciowych firmy Dell EMC może radykalnie zmienić sposób prowadzenia działalności.

Otwarte, elastyczne przełączniki sieciowe
Otwarte, elastyczne przełączniki siecioweOtwarte przełączniki o wysokiej gęstości umożliwiają początkowe stworzenie prostej infrastruktury sieciowej, a następnie skalowanie jej w miarę rozwoju działalności. Pozwalają wdrożyć rozwiązanie o przepustowości, która jest aktualnie potrzebna — 1, 10, 25, 40, 50 lub 100 GbE — po czym elastycznie zmieniać tę konfiguracje stosownie do ewoluujących wymagań w zakresie obsługiwanych obciążeń roboczych. Klient uzyskuje także swobodę wyboru sieciowego systemu operacyjnego oraz oprogramowania, co gwarantuje mu jeszcze większą elastyczność. Dzięki naszej bogatej ofercie przełączników, a także szeroko zakrojonej współpracy z firmami partnerskimi Klienci mogą łatwo wyposażyć swoje centrum danych w otwarte rozwiązania sieciowe.

Firma Movement Mortgage poprawia bezpieczeństwo i wydajność sieci
Firma Movement Mortgage poprawia bezpieczeństwo i wydajność sieciFirma Movement Mortgage chciała poprawić bezpieczeństwo sieci i znaleźć lepszy sposób zarządzania rozwojem środowiska. Dzięki rozwiązaniom sieciowym i usługom pomocy technicznej Dell EMC spółka może teraz chronić poufne dane finansowe i skutecznie zarządzać szybkim rozwojem. „Korzystając z produktów Dell EMC Networking i technologii zapory SonicWall, nasi pracownicy mają niezawodny dostęp do aplikacji w chmurze, takich jak oprogramowanie do obsługi kredytów” — mówi Kelly Williams, dyrektor operacyjna ds. finansów. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach sieciowych firmy Dell EMC wdrożonych przez firmę Movement Mortgage.

Skontaktuj się ze specjalistą firmy Dell EMC, aby dowiedzieć się, jak możemy udoskonalić Twoje środowisko sieciowe.