|

Usługi zabezpieczeń

Wykrywaj wciąż zmieniające się zagrożenia, reaguj na nie i broń się przed nimi

Zwiększ bezpieczeństwo i zgodność swojej infrastruktury IT, korzystając z oferowanych przez firmę Dell zarządzanych usług zabezpieczeń, informacji o zagrożeniach i doradztwa w zakresie zabezpieczeń oraz ryzyka. Nasze nagradzane usługi zabezpieczeń informatycznych ułatwiają organizacjom każdej wielkości ochronę zasobów IT, zachowanie zgodności z przepisami, zmniejszenie kosztów zabezpieczeń i wykorzystanie najnowszych technologii.
  • Zarządzane usługi zabezpieczeń (W języku angielskim)— dzięki zastrzeżonej technologii zarządzania, certyfikowanym analitykom zabezpieczeń i doskonałym informacjom o zagrożeniach chronimy firmy klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Nasi analitycy zabezpieczeń współpracują z zespołami klientów, by monitorować i wykrywać zagrożenia w ich środowisku.
  • Informacje o zagrożeniach (W języku angielskim)— dostrzeganie zagrożeń poza granicami własnej sieci. Nasi specjaliści ds. zabezpieczeń gromadzą ważne informacje z najróżniejszych źródeł, a następnie analizują je i opracowują na ich podstawie praktyczne wskazówki.
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń i ryzyka (W języku angielskim)— nasi konsultanci ds. zabezpieczeń ułatwiają testowanie i ulepszanie zabezpieczeń, uproszczenie procesów zabezpieczających, opracowywanie nowych programów zabezpieczających i pozyskiwanie doświadczonych specjalistów ds. zabezpieczeń w kluczowych projektach.
  • Reakcje na incydenty i śledztwa cyfrowe (W języku angielskim)— ułatwiamy przygotowania, reakcje i likwidowanie skutków nawet w przypadku najbardziej złożonych i wielkoskalowych naruszeń bezpieczeństwa. Wykorzystując naszą wiedzę o elektronicznych zagrożeniach i informacje z całego świata, umożliwiamy szybkie powstrzymywanie i eliminowanie zagrożeń, minimalizując czas i skutki wpływu naruszeń bezpieczeństwa na organizację klienta.
  • Zgodność (W języku angielskim)— nasi doradcy ds. zabezpieczeń ułatwiają zachowanie zgodności z normami i przepisami dzięki najlepszym sposobom postępowania i skutecznym środkom kontroli wewnętrznej. Dzięki usługom zarządzanym można uprościć zapewnianie zgodności, eliminując wszelkie luki. Z kolei zautomatyzowane raporty dla kierownictwa, audytorów i kontrolerów ułatwiają udowodnienie zgodności z przepisami.
Skontaktuj się z ekspertem firmy Dell,(W języku angielskim) aby dowiedzieć się, jak usługi zabezpieczeń firmy Dell oferowane przez dział Dell Security Services ułatwiają zmniejszenie ryzyka, zwiększenie zgodności i usprawnienie działania firmy.