|

Rozwiązania w zakresie wirtualizacji centrum danych

Większość ludzi uważa, że wirtualizacja jest trudna, ale Ty nie musisz tak myśleć. 

Zaufaj firmie Dell — specjaliście w dziedzinie wirtualizacji
Możesz rozpocząć wirtualizację od serwerów, aby uzyskać wyższą wydajność, a następnie utworzyć w pełni dynamiczne centrum danych. Niezależnie od aktualnego etapu tego procesu warto wybrać najprostsze podejście do wirtualizacji oparte na kompleksowej ofercie rozwiązań i doświadczeniu firmy Dell.

Etap 1
Wirtualizacja na poziomie 0–20%

Poprawa wykorzystania zasobów IT:
Mniejsze nakłady na zasilanie i chłodzenie centrum danych i lepsze wyniki dzięki konsolidacji sprzętu. 

Etap 2
Wirtualizacja na poziomie 20–50%

Ujednolicenie zarządzania :
Możliwość zwolnienia zasobów przeznaczonych na zarządzanie i obniżenie nakładów operacyjnych przez ograniczenie oraz centralizację punktów obsługi i procesów związanych z administracją.

Etap 3
Wirtualizacja na poziomie ok. 50%

Przyspieszenie działania systemu IT:
Szybsze przydzielanie zasobów, dłuższy czas działania bez przestojów i sprawniejsze odzyskiwanie zasobów po wystąpieniu problemów dzięki automatyzacji procesów.

Etap 4
Wirtualizacja na poziomie ponad 50%

Sprawniejsze, bezpieczne świadczenie usług IT:
Szybkie skalowanie systemu informatycznego i ograniczenie nakładów inwestycyjnych ze względu na przejście do modelu opartego na świadczeniu usług.


Nie tylko serwery
Automatyzacja codziennych operacji i ujednolicenie zarządzania dzięki wirtualizacji całej infrastruktury — serwerów, aplikacji, pamięci masowej i sieci. Wdrożenie ujednoliconego centrum danych umożliwia firmie dynamiczne reagowanie na potrzeby biznesowe:
 • Poprawa wykorzystania zasobów. 
 • Ograniczenie kosztów związanych z fizycznym centrum danych dzięki konsolidacji serwerów, pamięci masowej, sieci i oprogramowania. 
 • Niższe nakłady inwestycyjne oraz koszty zasilania i chłodzenia. 
 • Mniejsza liczba punktów obsługi administracyjnej. 
 • Szybsze świadczenie usług IT. 
 • Swoboda modyfikacji środowiska informatycznego. Dzięki firmie Dell nigdy nie uzależnisz się od jednego podejścia lub rozwiązania.
Uproszczenie i automatyzacja centrum danych umożliwia dynamiczne skalowanie środowiska IT, a także ograniczenie wydatków na informatykę o 20–50 procent. Aby skorzystać z tych możliwości, nie trzeba rozpoczynać wdrożenia od początku. Możesz wykorzystać dotychczasowe środowisko informatyczne i wprowadzić do niego innowacje oparte na zgodnych ze standardami rozwiązaniach firmy Dell. Firma Dell nie ogranicza Twoich możliwości.

Kontakt ze specjalistą firmy Dell
Firma Dell zapewnia wsparcie w ramach całego procesu wirtualizacji niezależnie od wielkości firmy klienta, potrzeb biznesowych lub wybranej strategii informatycznej.

Podobne filmy

 • Usuń performing-a-virtualization-assessment-pl.jpg
  Przeprowadzanie oceny wirtualizacji (W języku angielskim)
  8:40