|

Programy rozwoju zawodowego

Jak rozwijamy swoich liderów?

Nasi liderzy zostają nimi dzięki opiece, motywacji i możliwościom, które stanowią idealne połączenie wyzwań i nagród. Inwestujemy w naszych pracowników i opracowaliśmy szereg specjalnych programów ułatwiającym młodym członkom zespołu rozwój zawodowy zgodny z ich ambicjami i potencjałem. Mają oni mnóstwo możliwości zostania takimi liderami, jakimi powinni być, dzięki indywidualnym spotkaniom z opiekunami, regularnemu gromadzeniu uwag od wszystkich współpracowników i rutynowemu realizowaniu długoterminowego planu kariery.
oferty pracy w firmie dellOferty pracy w firmie Dell

Explore our locations worldwide

placówki dell na świecie Placówki Dell na świecie

Akademia Dell jest stażowym programem rozwojowym skierowanym do studentów ostatniego roku studiów i absolwentów polskich uczelni.

W ramach Akademii Dell uczestnicy programu stażowego mogą nabyć praktyczną wiedzę z obszarów zarządzania produkcją, inżynieringu oraz logistyki materiałowej. Program pozwala na rozwój takich kompetencji i umiejętności jak: samodzielność, przywództwo, zarządzanie projektami, współpraca, umiejętność pracy pod presją czasu oraz elastyczność.

Proces naboru i selekcji kandydatów jest dwuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne, co pozwala nam wyłonić najlepszych kandydatów. W ramach drugiego etapu wybrani kandydaci przechodzą rozbudowany, bo trwający dwa tygodnie, process assessment center. W tym czasie uczestnicy poznają specyfikę pracy w wybranych obszarach produkcji, ale także metodologię prowadzenia projektów oraz uczą się o kulturze firmy i zasadach pracy w korporacji. Uczestnicy biorą udział w wykładach prowadzonych przez naszą kadrę menadżerską, wykonują praktyczne ćwiczenia powiązane z tematyką wykładów, a co najważniejsze, jako test sprawdzający ich umiejętności i nabytą wiedzę, prowadzą samodzielnie projekty zahaczające o obszary zarządzania produkcją, inżynieringu oraz logistyki materiałowej.

Najlepsi spośród kandydatów wyselekcjonowanych podczas drugiego etapu przechodzą do docelowej części programu jaką jest rotacyjny, płatny, roczny staż w naszej firmie.

Kompetencje i umiejętności, których poszukujemy wśród kandydatów to: samodzielność, komunikatywność, zorierntowanie na cel oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Finansowe Programy Rozwojowe oferowane przez Dell

Dell oferuje różnego rodzaju programy, które wspierają rozwój osób pracujących w działach finansowych. W ofercie programowej znajdziecie szereg wymagających projektów przygotowanych po to, aby rozwinąć zarówno wasze kompetencje jak i zdolności przywódcze. Wszystkie osoby pracujące w działach finansowych firmy Dell i zainteresowane udziałem w programie rozwojowym, powinny skontaktować się ze swoim managerem lub mentorem celem uzyskania szczegółowych informacji.

Finance Development Program dla studentów

2-letni program pod nazwą Finance Development Program (FDP) oferuje osobom na poziomie licencjackim możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w finansach. Program ten składa się z czterech projektów finansowych i w połączeniu z programem typu MBA daje solidne podstawy do rozwoju zarówno wiedzy biznesowej jak i finansowej. Każdy z projektów finansowych trwa 6 miesięcy i może mieć charakter globalny.

Finance Rotation Program

3-letni program pod nazwą Finance Rotation Program (FRP) został zaprojektowany tak, aby efektywnie rozwijać zdolności przywódcze poprzez podejmowanie się nowych wyzwań, poszerzanie dotychczasowego doświadczenia, relacje z mentorami na stanowiskach kierowniczych oraz udział w projektach strategicznych. Program zakłada zarówno rozwój umiejętności krytycznego myślenia jak i wiedzy z zakresu finansów i biznesu.

Global Audit & Transformation

Global Audit & Transformation (GAT) jest organizacją, która zapewniając możliwość przyspieszonego rozwoju poprzez szereg projektów w różnych regionach świata i w różnych funkcjach biznesowych rozwija przyszłych liderów firmy Dell. Dla osób wysoce utalentowanych i zainteresowanych przyspieszonym rozwojem zawodowym oferujemy udział w krótko i długoterminowych projektach umożliwiających już na wczesnym etapie kariery zawodowej poszerzenie wiedzy biznesowej i finansowej oraz rozwój umiejętności przywódczych.

Indywidualny rozwój wspierany jest przez szereg formalnych programów, kursów online, szkoleń, udział w sympozjach, zbudowanie indywidualnego planu rozwoju kładącego nacisk na rozwój umiejętności przywódczych i zarządczych oraz poprzez wykonywanie nowych zadań w trakcie trwania pracy. Regularna informacja zwrotna na temat osiąganych postępów stanowi podstawowy element naszego modelu rozwoju liderów i pozwala na pełen rozwój potencjału oraz osiągnięcie celów zawodowych.

Global Finance Excellence Program

Global Finance Excellence Program (GFEP) skupia się na rozwoju zaawansowanych kompetencji finansowych o charakterze strategicznym i technicznym. Program ten skierowany jest do osób na stanowiskach kierowniczych i zawiera elementy szkolenia w zakresie zdolności przywódczych, strategicznego myślenia oraz symulacje. Przez okres 18 miesięcy uczestnicy przechodzą przez złożone moduły szkoleniowe w celu rozwoju umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia tak, aby przygotować ich do zajmowania w przyszłości wyższych stanowisk kierowniczych.

Program rotacji w dziale marketingu
Ogólnym celem wewnętrznego programu rotacji w dziale marketingu jest przygotowanie najbardziej utalentowanych pracowników do obejmowania w przyszłości ról kierowniczych. Dzięki szerokiemu, globalnemu doświadczeniu w marketingu kandydaci zdobywają wiedzę, umiejętności i perspektywy pozwalające im poprowadzić markę Dell w przyszłość.

W ramach trzyletniego programu uczestnicy stawiają czoła tak różnym wyzwaniom z zakresu marketingu, jak:

  • marketing jednostek biznesowych
  • marketing globalny
  • grupy produktów
  • kontakt z klientami

Zadania mają skalę globalną, a w ramach specjalnych projektów i ambitnych zadań uczestnicy rozwijają umiejętność wyznaczania i prowadzenia kluczowych dla działu inicjatyw.

Program jest dostępny dla specjalistów ds. marketingu, którzy pracują u nas co najmniej od roku. Kandydaci są nominowani przez dyrektora i kierownika — co roku wybieranych jest 10–15 uczestników.

Program rozwoju zdolności przywódczych

Leadership Development Program jest skierowany do osób na poziomie MBA jak i utalentowanych osób będących w połowie ścieżki kariery zawodowej w firmie Dell. Program ten poprzez szkolenia, mentoring, wewnętrzne rotacje, jak również indywidualnie dopasowany do wymagań danej osoby indywidualny program rozwoju, wspiera rozwój umiejętności zarządzania i kierowania.

Celem programu jest:

  • kompleksowe zrozumienie zasad funkcjonowania łańcuch dostaw
  • budowanie globalnej sieci kontaktów wśród specjalistów w Dell
  • możliwość nawiązania kontaktów z wyższym kierownictwem
  • rozwój umiejętności skutecznej komunikacji oraz prezentacji
  • budowanie szerokiego doświadczenia zawodowego
  • stwarzanie możliwości wykazywania się zdolnościami przywódczymi

Podsumowując, program wspiera rozwój kariery zawodowej wysoce utalentowanych osób.