|

Usługi zabezpieczeń informacji

Przy zakupie zarządzanych usług zabezpieczeń informacji lub usług doradczych w zakresie zabezpieczeń i ryzyka Dell SecureWorks do dokumentu zamówienia (w przypadku usług zabezpieczeń informacji) lub wyszczególnienia zakresu prac (w przypadku usług doradczych w zakresie zabezpieczeń i ryzyka) dołączane są dane techniczne oferty. Dane te zostają włączone przez odniesienie do Ramowej umowy o świadczenie usług Dell SecureWorks. Aby uzyskać drukowany egzemplarz tych warunków, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell ds. usługi SecureWorks lub wydrukować kopię warunków przy podpisywaniu zamówienia na usługi lub wyszczególnienia zakresu prac.

Jeśli poniżej nie widać opisu usługi ani danych technicznych oferty, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym usług firmy Dell, aby potwierdzić dostępność usługi w Twoim kraju.