Pomoc w wyborze — usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami

     

   Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami

Usługa ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami* wypadki się zdarzają niezależnie od stosowanych środków ostrożności. Dzięki usłudze ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami* możesz zabezpieczyć komputer przed codziennym ryzykiem. Usługa obejmuje naprawę systemu, który nie jest objęty ograniczoną gwarancją na sprzęt*, w następujących sytuacjach:

  • Przepięcia i uszkodzenia ekranu — naprawa komputera po awarii spowodowanej nieprzewidzianym skokiem napięcia albo przypadkowym uszkodzeniem wyświetlacza
  • Rozlanie cieczy — naprawa komputera po przypadkowym oblaniu go płynem
  • Przypadkowe upadki — naprawa komputera po przypadkowym upuszczeniu go, upadku lub uderzeniu