|

Produkty i usługi z zakresu rozwiązań mobilnych/BYOD

Zabezpiecz urządzenia w środowisku informatycznym Twojej firmy oraz zarządzaj nimi dzięki elastycznym rozwiązaniom firmy Dell w zakresie mobilności, które można dopasować do indywidualnych potrzeb.

mobilność                                        Dobierz odpowiednie rozwiązania do zmieniającej się
                                        strategii w zakresie mobilności — niezależnie, czy
                                        obejmuje ona obsługę urządzeń, które są własnością
                                        przedsiębiorstwa, pracowników, czy konfiguracji 
                                        mieszanych. Uzyskaj niezbędną pomoc w celu
                                        przystosowania sieci oraz aplikacji do obsługi
                                        zwiększonego ruchu. Razem nasze rozwiązania 
                                        umożliwiają uproszczone, bezpieczne i 
                                        kompleksowe zarządzanie infrastrukturą mobilną.

Dzięki współpracy z nami Klienci mogą sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom związanym z mobilnością oraz obsługą osobistych urządzeń pracowników.

Zestaw rozwiązań 1: większe możliwości pracy mobilnej
Zapewnienie dostępu do danych i aplikacji ze wszystkich urządzeń mobilnych.

Lista produktów oraz usług składających się na zestaw rozwiązań zwiększających możliwości pracy mobilnej może służyć Klientowi jako punkt odniesienia (zanim polecimy określony produkt lub rozwiązanie, współpracujemy z Klientem w celu dokładnego poznania jego potrzeb):

Urządzenia Venue, XPS, Latitude oraz klienty do pracy w chmurze (w języku angielskim): zapewniają zarządzanie klasy enterprise oraz funkcje biznesowe zaprojektowane pod kątem wygody użytkowania, takie jak doskonała obsługa dźwięku.

Aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie rozwiązań mobilnych/BYOD.

Zestaw rozwiązań 2: infrastruktura i bezpieczeństwo
Rozszerzenie możliwości w zakresie obciążeń roboczych w celu obsługi urządzeń mobilnych.

Lista produktów oraz usług składających się na zestaw modułowych rozwiązań z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa może służyć Klientowi jako punkt odniesienia (zanim polecimy określony produkt lub rozwiązanie, współpracujemy z Klientem w celu dokładnego poznania jego potrzeb):
Aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie rozwiązań mobilnych/BYOD.

Zestaw rozwiązań 3: modernizowanie i opracowywanie aplikacji
Mobilne aplikacje biznesowe.

Lista produktów oraz usług składających się na zestaw modułowych rozwiązań z zakresu modernizowania i opracowywania aplikacji może służyć Klientowi jako punkt odniesienia (zanim polecimy określony produkt lub rozwiązanie, współpracujemy z Klientem w celu dokładnego poznania jego potrzeb):
  • Usługi firmy Dell w zakresie aplikacji mobilnych: zapewniają aktualność i sprawne działanie oprogramowania, a także odpowiednie zarządzanie nim
  • Rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów: umożliwiają personelowi pracę z dowolnego miejsca za pośrednictwem komputerów wirtualnych (z profilami użytkowników, danymi, systemem operacyjnym oraz aplikacjami) działających na bezpiecznych serwerach w centrum danych
Aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie rozwiązań mobilnych/BYOD.

Usługi
Doradztwo w zakresie klienckich rozwiązań mobilnych oraz osobistych urządzeń pracowników: modułowe usługi doradcze umożliwiające Klientom zdefiniowanie potrzeb oraz określenie planu wdrażania technologii mobilnych

Doradztwo w zakresie obrazów: pomaga Klientom utworzyć obraz wdrażany na osobistych komputerach pracowników oraz zarządzać nim

Opracowywanie niestandardowych aplikacji mobilnych: pozwala zwiększyć produktywność dzięki aplikacjom zaprojektowanym pod kątem spełnienia określonych potrzeb biznesowych

Program zakupów dla członków: oferuje firmie oraz jej pracownikom najkorzystniejszą możliwość zakupu urządzeń mobilnych przystosowanych do zastosowań biznesowych

Outsourcing informatyczny: umożliwia firmie wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności specjalistów zewnętrznych do zarządzania środowiskiem IT i może być skalowany stosownie do potrzeb

Aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie rozwiązań mobilnych/BYOD.
Kontakt ze specjalista firmy Dell
Mobilność
Windows 8 BYOD
BYOD
Windows 8

DPACK

(W języku angielskim)