|

Dell i Intel

Intel Xeon Intel Corporation

Partnerska współpraca firm Dell i Intel obejmuje szeroki zakres rozwiązań w dziedzinie stacji roboczych, które umożliwiają firmom i twórczym specjalistom wydajną, innowacyjną pracę.

Systemy Dell Precision™ i stacje robocze z procesorami Intel ułatwiają artystom, animatorom, analitykom i naukowcom szybsze opracowywanie i weryfikowanie nowych koncepcji dzięki niezawodnym, wydajnym technologiom, takim jak:
  • wydajne, niezawodne procesory Intel® Xeon®;
  • wyjątkowo skalowalne opcje magistrali i pamięci;
  • dyski SDD firmy Intel® zapewniające bardzo szybką obsługę operacji we/wy;
  • technologia Intel® vPro;  (W języku angielskim)
  • zaawansowane narzędzia do optymalizacji obsługi wielu programów.
Odpowiednia stacja robocza połączona z właściwym oprogramowaniem oferuje doskonałe możliwości tworzenia danych graficznych i analizy oraz szybkiego uzyskiwania wyników. Nasze rozwiązania pozwalają pracownikom badać większą liczbę scenariuszy, definiować i doskonalić nowe hipotezy oraz analizować większe ilości danych z wielu punktów widzenia.

Skontaktuj się ze specjalistą, aby uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach w zakresie stacji roboczych.

Możesz również skorzystać z interaktywnego narzędzia Dell Precision Workstation Advisor (W języku angielskim), które ułatwia wybranie komputera Dell Precision zgodnego z potrzebami.
Kontakt ze specjalistą firmy Dell