Hjälp mig att välja: support för företag

Dell EMC:s supporttjänster erbjuder teknisk support på distans och på plats-lösningar för datacenter och maskinvara och programvara för företag.

• Gå igenom följande scenarier för att se vilken supporttjänst som troligen passar dina supportbehov bäst.
• Om ditt företag har viktiga arbetsbelastningar och program som kräver ständig tillgänglighet och de system som stöder dem behöver proaktiva och förebyggande åtgärder, kan ProSupport Plus vara rätt supportlösning för dig.
• För ett litet eller medelstort företag som kräver robusta supporttjänster – teknisk support dygnet runt, alla dagar, snabba svarstider, proaktiva supportalternativ och skyddsfunktioner för åtkomst och data – kan ProSupport vara rätt supportlösning
• Om du eller ditt kontor endast behöver teknisk support på distans under lokal kontorstid kan grundläggande service vara rätt supportlösning för dig

Läs den detaljerade beskrivningen av varje supportalternativ och visa jämförelsen av de olika egenskaperna nedan om du vill ha mer information om de enskilda supporttjänsterna.••

ProSupport Plus för företagProSupport Plus för företag

ProSupport Plus är vår högsta nivå av support och ger proaktiv och prediktiv support för dina viktigaste system.

Tjänsterna omfattar

 • En särskilt ansvarig kontaktperson för teknisk service
 • Prioriterad tillgång till ProSupport-tekniker dygnet runt
 • Prioriterad utsändning av reservdelar och hjälp av samarbetspartner
 • Personligt anpassade förebyggande rekommendationer baserade på analyser av supporttrender och bästa praxis från Dell EMC:s kundbas
 • Support vid behov och nyttjanderapportering
 • Riktlinjer för systemunderhåll
 • Proaktiv och prediktiv fjärrövervakning och automatiserad support via SupportAssist och säkra fjärrtjänster
 • Stöd för hypervisor, program för operativmiljö och operativsystem
 • Service och reservdelar* nästa arbetsdag eller inom fyra timmar för verksamhetskritiska system
ProSupport för företagProSupport för företag

Oavsett om du har ett kontor eller hundratals globalt kan Dell ProSupport hjälpa dig med dina supportbehov genom att erbjuda en enda kontaktpunkt och tillgång till högutbildade experter dygnet runt, alla dagar, året om.

Tjänsterna omfattar
 • Tillgång till certifierade maskin- och programvaruexperter dygnet runt
 • Support i samarbete med tredjepartsleverantörer
 • Proaktiv övervakning, problemidentifiering, aviseringar och automatiskt skapade supportärenden
 • Stöd för hypervisorer, operativmiljöprogram och operativsystem
 • Svarstidsalternativ för reservdelar och arbete*, bland annat nästa arbetsdag eller verksamhetskritisk service inom fyra timmar

Grundläggande serviceGrundläggande service

Grundläggande service är en prisvärd supporttjänst som ger teknisk support under lokal kontorstid. Servicenivån varierar beroende på plats och avtal.

Tjänsterna omfattar
 • Teknisk support på distans under lokal kontorstid
 • Alternativ för delar och arbetstjänster, inklusive stöd för endast reservdelar*
 • Service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagnostik*