Efter att man slagit samman två affärsenheter behövde Micronic Mydata förenkla hantering och driftsättning av program i nätverket och förbättra helpdeskens support.
Företaget införde Dell KACE™-serien med systemhanteringsenheter för att centralisera driftsättning av program och ge snabbare problemlösning hos helpdesken.
• Automatisk driftsättning av program sparar 40 timmar i månaden för IT-teamet
• Helpdeskens ärenden kan lösas på några minuter i stället för flera timmar genom konsekventa processer
• IT-team kan installera och hantera lösningar utan omfattande utbildning
• Driftsättning av operativsystem förenklas genom en lättanvänd webbkonsol
• Portalen Dell KACE Knowledge Base ger teamet kraften att anpassa och utveckla lösningen själva