Datalagring förväntas öka tiofalt de närmaste fem åren, och det blev därför angeläget för Fortlax att byta ut sitt befintliga SAN-nätverk mot en skalbar lösning som kunde minska administrationstiden.
Fortlax samarbetade med Dell för att installera två Dell Compellent™ Storage Center lagringsarrays Dell Fluid Data™. De valde också Dell Compellent Copilot-support.
• Lägre total ägandekostnad med automatiserad nivåindelad datalagring
• Bättre affärstillväxt med ytterst skalbar lösning
• Större effektivitet - administrationstiden sänkt med två timmar i veckan
• Elförbrukningen sänkt med upp till 70 procent
• Mer effektiv lagring