Borlänge Kommun strävar efter att förbättra sina tjänster och ge invånarna ökat värde genom olika IT-tjänster. Kommunen sökte ett mer effektivt sätt att uppnå detta mål på och ändå hålla sig inom budgetramarna.
Kommunen samarbetar med Dell och Dell Financial Services (DFS) och leasar datacentrals- och klientlösningar såsom Dell PowerEdge servrar.
• Kommuninvånarna får bättre IT- tjänster i en virtualiserad IT-miljö
• IT-teamet kan koncentrera sig på att utveckla tjänster i stället för att syssla med administration
• Borlänge Kommun stöder Grön Agenda med återvinning av stationära och bärbara datorer