|

Produkter och tjänster för mobilitets-/BYOD-lösningar

Hantera och säkra enheterna i IT-miljön med flexibla mobilitetslösningar från Dell, skräddarsydda för dina behov.

mobilitet                                        Matcha rätt lösningar efter din föränderliga
                                        mobilitetsstrategi – oavsett om det gäller stöd för
                                        företagsenheter eller 
                                        BYOD-enheter – eller bägge. Och få den hjälp du behöver för att
                                        förbereda nätverk och program för ökad trafik.
                                        Tillsammans står våra lösningar för förenklad, säker
                                        och heltäckande mobilitetshantering.

Låt oss gemensamt ta itu med dina mobil-/BYOD-utmaningar idag – och i morgon.

Lösningspaket 1: Mobilitet
Möjliggör data- och programåtkomst från alla dina mobila enheter.

Använd den här listan över produkterna och tjänsterna som ingår i lösningspaketet Mobilitet som utgångspunkt (innan vi rekommenderar någon produkt eller lösning arbetar vi med dig för att förstå dina specifika behov från grunden)

Venue, XPS, Latitude och molnklienter (på engelska): Möjliggör avancerad hantering och leverera en driftklar upplevelse med användaren i fokus, inklusive ljudkvalitet, effekter och funktioner i toppklass.

I Dell Enterprise Mobility Management (EMM) ingår:
 • Omfattande mobil lösning – byggd med branschledande teknik – för smartphones, surfplattor, bärbara och stationära datorer (inklusive Linux)
 • Företagsdata i behållare, som även skyddar de anställdas personliga integritet på BYOD-enheter
 • Förenklad, centraliserad hantering av system, enheter, program och innehåll
 • Säker åtkomst till företagsresurser
 • Självbetjäning för användarna
 • Realtidsrapportering och -varningar

Lösningspaket 2: Infrastruktur och säkerhet
Öka kapaciteten för arbetsbelastningar för att stödja mobila enheter.

Använd den här listan över produkterna och tjänsterna som ingår i lösningspaketet Infrastruktur och säkerhet som utgångspunkt (innan vi rekommenderar någon produkt eller lösning arbetar vi med dig för att förstå dina specifika behov från grunden)
 • Dells dataskydd och kryptering: Tillhandahåller fullständigt slutpunktsskydd, säkrar företags- och kunddata, och skyddar systemdiskar och externa medier
 • Dell SonicWALL (Secure Remote Access, Mobile Connect, nästa generations brandvägg och Clean Wireless) (på engelska): Tillhandahåller policybaserad, säker fjärråtkomst till nätverksresurser för en rad olika typer av mobila enheter och plattformar plus säkra, enkla och kostnadseffektiva distribuerade nätverk
 • Dell Networking W-serien (Wireless ochClearPass): Se till att du har bandbredd nog för att säkerställa medarbetarnas produktivitet
 • Dell One Identity Manager (på engelska): Förenklar identitetshanteringen och gör det möjligt för företagsledare att se till att rätt personer har åtkomst till rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter

Lösningspaket 3: Modernisering och utveckling av program
Tillhandahåll mobila program för olika verksamhetsgrenar.

Använd den här listan över produkterna och tjänsterna som ingår i lösningspaketet Modernisering och utveckling av program som utgångspunkt (innan vi rekommenderar någon produkt eller lösning arbetar vi med dig för att förstå dina specifika behov från grunden)
 • Dells tjänster för mobila program: Håll programmen uppdaterade, snabba och hanterade på rätt sätt
 • Dells lösningar för datorvirtualisering: Låt anställda arbeta var som helst samtidigt som virtuella skrivbord (användarprofiler, data, operativsystem och program) ligger på säkra servrar i ett datacenter

Tjänster
Konsulttjänster för klientmobilitet och BYOD: Tillhandahåller modulbaserade mobilitetskonsulttjänster för att analysera dina behov och ta fram en handlingsplan för mobilitetsteknik

Imagekonsulttjänster: Hjälper dig att skapa och hantera imagen som är i drift på dina BYOD-datorer.

Utveckling av anpassade mobila program: Ökar produktiviteten och kundengagemanget med program som är skräddarsydda för ditt företag

Inköpsprogram för medlemmar: Ger dig och din arbetsstyrka störst inköpsfördelar för mobila företagsenheter

IT-outsourcing: Låter dig anlita externa experter som kan hantera eller komplettera dina IT-hanteringsbehov, och tjänsten kan utökas efter behov
Kontakta en Dell expert