|

Dells tjänster

Konsulttjänster inom Big Data
Se till att din organisation lyckas med Big Data med hjälp av våra heltäckande konsult- och tekniktjänster.

Med våra tjänster för modernisering av affärsanalys kan du skapa en mogen BI-strategikompetens med personer, processer och teknik. Konsolidera alla dina data med vår tjänst för datalagerhantering för företag, så du kan mäta, analysera och verkställa processer med hjälp av datatillgångar och visualisering Och implementera en konsekvent process för att upprätthålla tillförlitliga, korrekta och delade data inom viktiga områden med våra tjänster för hantering av huvuddata. Dells avancerade analystjänster hjälper dig upptäcka nya mönster i data och påverka affärsresultaten med hjälp av prediktiv och preskriptiv analys

Nycklar till att lyckas med Big Data
Försäkra dig om framgång genom att koppla Big Dataprojekt till strategiska affärsmöjligheter, och arbeta för ett nära samarbete mellan IT och affärsverksamheten. Dell erbjuder heltäckande tjänster som stöd. Vi kan hjälpa till med tvärfunktionella möten, framtagande, förfining och prioritering av användningsscenarier, utveckling av strategier och handlingsplaner, definiering av avkastning på investering, arbetsbeskrivningar och prestandaskalning, och kan vara tillgängliga på plats eller på distans som koncepttestare.

Modernisera affärsanalysen och få bättre avkastning på investeringen
Modernisera ditt befintliga datalager eller utveckla en ny lösning för datahantering med vår modernisering av BI-rapportering och affärsanalys. I serien ingår utvärdering, koncepttester, implementerings- och rådgivningstjänster så du kan ta fram en mogen affärsanalysstrategi med rätt människor, teknik och processer.

Försäkra dig om pålitliga och korrekta data
Skapa en enhetlig och konsekvent process för hantering av data – från inmatning till centraliserad lagerhållning till sammanställning av rapporter för ett effektivt beslutsfattande. Vi kan hjälpa dig att se till att dina huvuddata hanteras effektivt. Med hjälp av Dells tjänster för hantering av huvuddata kan du uppnå och underhålla tillförlitliga, korrekta och delade data inom viktiga områden genom att ta itu med datakvalitet och fragmentering.

Dell | Cloudera Hadoop-tjänster
När du arbetar tillsammans med Dell och Cloudera på din Hadoop-lösning har du tillgång till resurserna från två företag i världsklass. Vi erbjuder en heltäckande serie med tjänster som täcker maskinvara, programvara klusterdriftsättning och prestandaoptimering. Och du har alltid en primär kontaktperson som hjälper dig att upprätthålla tillgängligheten för din Hadoop-miljö.

SAP HANA-tjänster
Få ut mesta möjliga av investeringen i SAP HANA med Dells teknikplattform och implementeringstjänster som använder Dells minnesbaserade databehandlings- och analysmetod (DIMCAM). DIMCAM drar nytta av vår erfarenhet och bästa praxis för snabb driftsättning och är optimerad för att ge prestanda, effektivitet och låg total ägandekostnad.

Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om Dells Big Data-lösningar.
Kontakta en Dell-expert