|

Dataintegrering

Säkra datakvaliteten i alla miljöer
Om du vill få ut värdet av alla dina data behövs en enda, korrekt realtidsvy över företagets data från flera olika domäner och källor.

Med hjälp av Dells lösningar för data kan du eliminera fragmenterade analyser och problem med datastyrning och ge IT-avdelningen möjlighet att göra mer med mindre. Förena olika system som tillkommit via förvärv och sammanslagningar, integrera datamagasin och behåll äldre program som fortfarande innehåller värdefulla data, är i produktion eller är för dyra att portera eller flytta.

Synkronisera data mellan kritiska program
Synkronisera data mellan verksamhetskritiska program – lokalt och i molnet – utan kostnader för nya enheter, programvaruunderhåll eller specialskriven kod. Dell Boomi, en erkänd ledare i Gartner Incs Magic Quadrant för integreringsplattformar för företag som en tjänst, hjälper dig att snabbt bygga enkla eller sofistikerade integreringar i ett bekant peka och klicka- och dra och släpp-gränssnitt.

Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om Dells dataintegreringslösningar.
Kontakta en Dell-expert