|

Datatekniker och partners

Förbättra dataplattformsprestanda
Ineffektiva arkitekturer och föråldrade processer kan bromsa ner produktiviteten till krypfart. Tillhandahåll konsekventa, verksamhetskritisk prestanda för alla arbetsbelastningar samtidigt som dataplattformen optimeras, lokalt eller i molnet.

Dells lösningar är utvecklade för att tillhandahålla driftsättningar i världsklass av Hadoop®, Oracle®, SAP® och SAP HANA® samt Microsoft® SQL Server®. Vi samarbetar med dessa ledande databasleverantörer för att hjälpa dig att hantera skalbarhet och komplexitet för infrastrukturen på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som drifttid och prestanda maximeras.

Driftsätt företagsfärdiga Hadoop-lösningar
Förstärkningsverktyg, som system för hantering av relationsdatabaser (Relational Database Management Systems, RDMS) och företagsdatalager (Enterprise Data Warehouses, EDW), med en skalbar och kostnadseffektiv företagsfärdig Dell | Cloudera Apache™ Hadoop-lösning. Med den kan du: minska batchfönster – avlasta data och extraktions-, transformations- och inläsningsarbetsbelastningar från datalagret till Hadoop, frigöra lagringsutrymme och bygga upp infrastrukturen med våra certifierade referensarkitekturer som utgångspunkt.

Implementera Oracle-optimerade lösningar
Driftsätt och hantera Oracle snabbare och effektivare på våra beprövade lösningar för x86-plattformar med hög tillgänglighet. Vårt långa partnerskap med Oracle har hjälpt oss att optimera och validera referensarkitekturer som förbättrar din IT-servicenivå. Migrera från din gamla miljö med låg eller ingen påverkan, och dra nytta av våra Oracle-optimerade heltäckande lösningar, där programvara för systemhantering, säkerhet och integrering ingår.

Effektivisera hanteringen av Microsoft SQL Server 2014
Förbättra databasens prestanda, minska den fysiska serverstorleken och sänk energiförbrukningen med Dells lösningar för Microsoft® SQL Server® 2014 -program. Dells lösningar ger tillsammans med SQL Server den bästa kombinationen av maskinvara och programvara som hjälper dig att hantera organisationens databasinfrastruktur på ett smidigt sätt.

Förenkla SAP- och SAP HANA-driften
Förlita dig på Dell för att ge den skalbarhet och smidighet för infrastrukturen som du behöver för dina SAP- och SAP HANA- processer. Vi har unik kompetens som kan hjälpa dig att förbättra resursplaneringen, kundrelationshanteringen och logistiken i leverantörskedjan. Våra lösningar hjälper dig att växa globalt – utan datacenterbegränsningar – öka transaktionshastigheten, minska lagringskraven, utnyttja kraften i molnlösningar och få snabbare affärsanalyser.

Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om vår datateknik och våra partnerlösningar.
Kontakta en Dell-expert