|

Modernisering av program

Modernisera äldre program effektivt

Genom att migrera och modernisera gamla system kan ditt företag göra programmiljöerna effektivare, snabbare och konkurrenskraftigare.Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi hjälpa dig att ta fram en heltäckande lösning och tillgodose nya krav och behov inom till exempel molnlösningar,mobilitet och virtualisering.

Oavsett om det handlar om en portföljutvärdering, arkitekturomvandling eller värdomvandling kan du vara säker på att få god avkastning på investeringen tack vare vår innovativa fasta prismodell. Och det är en avsevärd avkastning på investeringen vi talar om: en arkitekturomvandling kan minska kodmängden med 60–80 procent, och en värdomvandling för stordatorer kan sänka kostnaderna med 30–70 procent. 

Dells tjänster för modernisering av program kan hjälpa ditt företag att: Framtidssäkra verksamheten med en heltäckande moderniseringslösning för dina gamla system. Kontakta en Dell-expert idag.

Kontakta en Dell-expert
 1. Programmodernisering

  Migrering av program och flytt till en ny miljö

  Minska kostnaderna och öka effektiviteten genom att migrera och modernisera äldre program och data.

 2. Programmodernisering

  Omstrukturering av program

  Öka verksamhetens flexibilitet, minska riskerna och möjliggör strategiska initiativ genom att omstrukturera äldre program.

 3. Programmodernisering – portföljbedömning

  Portföljbedömning

  Utveckla en strategi för programmodernisering som är framtagen för att uppfylla dina verksamhetsbehov inom den angivna tidsramen.

 4. Flytt från UNIX- till Linux-miljö

  Migrering från UNIX till Linux och flytt till en ny miljö

  Flytta från tillverkarspecifika RISC- (Reduced Instruction Set Computing) och UNIX®- system till servrar som följer branschstandard samt öppna lösningar.

 1. Flytt av stordatorbaserade program till en ny miljö

  Teknik för flytt av stordatorbaserade program till en ny miljö

  Dells teknik för att flytta stordatorbaserade program till en ny miljö bevarar dina programinvesteringar och låter företagets stordatorresurser ta del av fördelarna med distribuerade plattformar.

 2. MRRA (Mainframe Re-hosting Reference Architecture)

  MRRA (Mainframe Re-hosting Reference Architecture)

  Gör det enklare att gå över till branschstandardiserade system samtidigt som du minskar migreringens risker, kostnader och tidsåtgång.

 3. Migrering till COBOL

  Dell Enterprise COBOL

  Utveckla och driftsätt hållbara och verksamhetskritiska COBOL-program i öppna system. Migrera befintliga äldre interaktiva miljöer och batchmiljöer, med liten eller ingen kodändring.

 4. Teknik för omstrukturering av program

  Teknik för omstrukturering av program

  Identifiera, rationalisera och förenkla hanteringen av affärslogik, data och program i dina IT-system.