|

Supporttjänster

Företagslandskapet utvecklas i snabb takt och pressen att introducera ny teknik i IT-miljön har aldrig varit större. Att hantera underhållskostnader, krav från leverantörer och systemstabilitet kräver både tid och expertkunskaper – men om du gör det vinner du stora affärsfördelar.

Med Dells supporttjänster är det enkelt att hantera IT-problem och ökad komplexitet. Vi tillhandahåller experthjälp, verktyg och teknik som gör att användarna kan arbeta kontinuerligt och produktivt så att ni kan fokusera på tillväxt och behålla konkurrenskraften. Ta reda på mer om våra branschledande IT-supportalternativ för dina maskinvaru- och programvarusystem.
Kontakta en Dell-expert

Tjänster

 1. Dell ProSupport Plus för datorer och surfplattor

  ProSupport Plus för datorer och surfplattor

  ProSupport Plus ger dig supporttjänsterna som behövs för att minska IT-bördan, skydda enheter och förhindra problem innan de uppstår.

 2. dell prosupport

  Dell ProSupport

  Det här kompletta supportpaketet för maskin- och programvara har tagits fram för att du ska kunna känna dig trygg, oavsett om du driver en mindre verksamhet eller har ett globalt företag.

 3. Olycksskadeskydd

  Olycksskadeskydd

  Med Dells olycksskadeskydd och reparationstjänster hålls din enhet igång och du får tillbaka din utrustning i funktionsdugligt skick.

 4. Keep your hard drive

  Keep Your Hard Drive

  Behåll fullständig fysisk kontroll över en defekt hårddisk och håll sekretessbelagda, privata eller känsliga data säkra.

 5. dell prosupport – tjänster med mervärde

  IT-rådgivningstjänster

  Minska antalet oplanerade driftavbrott och optimera prestandan och stabiliteten i verksamheten med IT-rådgivningstjänster (ITAS), ett program med två nivåer som omfattar proaktiv rapportering och analys.

 6. dell prosupport-tjänster med kortare svarstid

  Svarstid för reservdelar och tekniker – tillval

  När du behöver reservdelar eller en tekniker på plats har vi alternativ för service nästa dag eller samma dag som håller igång din verksamhet.

 7. SupportAssist

  SupportAssist

  Lös problem snabbare med den automatiserade proaktiva och prediktiva supporttekniken SupportAssist.

 8. dell prosupport-tjänster

  Dell TechDirect

  Med vår intuitiva onlineportal kan din IT-personal skaffa fram reservdelar och hantera tekniska supportärenden med minskat behov av felsökning via telefon.

Tjänster

 1. Dell ProSupport Plus

  ProSupport Plus för företag

  Få tillgång till systemunderhåll, expertis och teknisk support i världsklass så att du kan fokusera på det som är viktigt – din verksamhet.

 2. Dells datalagring, skydd och hantering

  ProSupport för företag

  Med våra kunniga experter och programvarualternativ får du tillgång till högklassig maskinvarusupport från tekniker till tekniker.

 3. ProSupport för datacenter

  ProSupport Flex för datacenter

  Du kan anpassa det här supporterbjudandet efter verksamhetens tillväxt och ny teknik utan att äventyra supportnivåerna.

 4. dell prosupport-tjänster med kortare svarstid

  Svarstid för reservdelar och tekniker – tillval

  När du behöver reservdelar eller en tekniker på plats har vi alternativ för service nästa dag eller samma dag som håller igång din verksamhet.

 5. SupportAssist

  SupportAssist

  Lös problem snabbare med den automatiserade proaktiva och prediktiva supporttekniken SupportAssist.

 6. Dell ProSupport-tjänster

  TechDirect

  Utbilda personal och ge support åt system med denna självbetjäningsportal som utformats för att hjälpa IT-team arbeta effektivare

 7. dell prosupport – tjänster med mervärde

  Specialiserade tjänster på plats

  Med extra personal från Dell på plats får du snabbt den hjälp du behöver för att förbättra svarstider och implementera viktiga projekt.

Resurser

 1. prosupport för företag

  Informationsblad om ProSupport Plus för företag (på engelska)

  2017-06-30

  Läs om hur Dell ProSupport Plus förbättrar prestandan proaktivt genom kunskaper om din miljö, högt kvalificerade tekniker och en teknisk kundansvarig.

Tjänster

 1. ProSupport för programvara

  Spara tid – Utöka din omfattande support, dygnet runt, alla dagar, från din maskinvara till din programvarustack

Tjänster

 1. Förnyelse av serviceavtal

  Uppgradera eller förläng det befintliga serviceavtalet för din Dell-dator och få en problemfri datorupplevelse en lång tid framöver.

 2. Laga din dator eller surfplatta

  Använd din utrustning längre och låt Dell laga din Dell-dator eller -surfplatta. Oavsett om din dator är trasig eller bara är långsam så är vi redo att hjälpa dig.