|

Supporttjänster

Komplexa miljöer kräver support i storföretagsklass

Företagslandskapet utvecklas i snabb takt och pressen att introducera ny teknik i IT-miljön har aldrig varit större. Att hantera underhållskostnader, krav från leverantörer och systemstabilitet kräver både tid och expertkunskaper – men om du gör det vinner du stora affärsfördelar.

Med Dells supporttjänster är det enkelt att hantera IT-problem och ökad komplexitet. Vi tillhandahåller experthjälp, verktyg och teknik som gör att användarna kan arbeta kontinuerligt och produktivt så att ni kan fokusera på tillväxt och behålla konkurrenskraften. Ta reda på mer om våra branschledande IT-supportalternativ för dina maskinvaru- och programvarusystem.
Kontakta en Dell-expert

Tjänster

 1. Dell ProSupport Plus för datorer och surfplattor

  ProSupport Plus för datorer och surfplattor

  ProSupport Plus ger dig supporttjänsterna som behövs för att minska IT-bördan, skydda enheter och förhindra problem innan de uppstår.

 2. dell prosupport

  Dell ProSupport

  Det här kompletta supportpaketet för maskin- och programvara har tagits fram för att du ska kunna känna dig trygg, oavsett om du driver en mindre verksamhet eller har ett globalt företag.

 3. Olycksskadeskydd

  Olycksskadeskydd

  Håll igång dina datorer och surfplattor med Dells olycksskadeskydd och reparationstjänster. Reparera eller byt enkelt ut din dator och få olycksskadeskydd.

 4. Keep your hard drive

  Keep Your Hard Drive

  Behåll fullständig kontroll över dina data om ett hårddiskfel uppstår. Om du behöver en ny hårddisk behåller du den trasiga hårddisken av säkerhetsskäl.

 5. dell prosupport – tjänster med mervärde

  IT-rådgivningstjänster

  Minska antalet oplanerade driftavbrott och optimera prestandan och stabiliteten i verksamheten med IT-rådgivningstjänster (ITAS), ett program med två nivåer som omfattar proaktiv rapportering och analys.

 6. dell prosupport-tjänster med kortare svarstid

  Svarstid för reservdelar och tekniker – tillval

  När du behöver reservdelar eller en tekniker på plats har vi alternativ för service nästa dag eller samma dag som håller igång din verksamhet.

 7. dell prosupport-tjänster

  Dell TechDirect

  Med vår intuitiva onlineportal kan din IT-personal skaffa fram reservdelar och hantera tekniska supportärenden med minskat behov av felsökning via telefon.

Tjänster

 1. Dell ProSupport Plus

  Dell ProSupport Plus för företag

  Få tillgång till systemunderhåll, expertis och teknisk support i världsklass så att du kan fokusera på det som är viktigt – din verksamhet.

 2. Dells datalagring, skydd och hantering

  Dell ProSupport

  Med våra kunniga experter och programvarualternativ får du tillgång till högklassig maskinvarusupport från tekniker till tekniker.

 3. ProSupport för datacenter

  Dell ProSupport Flex för datacenter

  Du kan anpassa det här supporterbjudandet efter verksamhetens tillväxt och ny teknik utan att äventyra supportnivåerna.

 4. dell prosupport-tjänster med kortare svarstid

  Svarstid för reservdelar och tekniker – tillval

  När du behöver reservdelar eller en tekniker på plats har vi alternativ för service nästa dag eller samma dag som håller igång din verksamhet.

 5. SupportAssist

  SupportAssist

  SupportAssist minskar driftavbrott genom att erbjuda proaktiv och förutseende, automatisk support för hindra och lösa problem med datorer och surfplattor.

 6. Dell ProSupport-tjänster

  TechDirect

  Detta självbetjäningsverktyg gör det enklare för kunder att hantera supportärenden och skicka ut komponenter för datacenter och slutanvändarenheter. Verktyget finns tillgängligt via en onlineportal, mobilapp eller via API:er.

 7. dell prosupport – tjänster med mervärde

  Specialiserade tjänster på plats

  Med extra personal från Dell på plats får du snabbt den hjälp du behöver för att förbättra svarstider och implementera viktiga projekt.

Resurser

 1. Klicka här om du vill läsa PDF-filen

  Informationsblad för Dell ProSupport Plus (På engelska)

  Läs om hur Dell ProSupport Plus förbättrar prestandan proaktivt genom kunskaper om din miljö, högt kvalificerade tekniker och en teknisk kundansvarig.

Tjänster

 1. dell prosupport – tjänster med mervärde

  ProSupport för programvara från olika leverantörer

  Få tillgång till vårt globala team av certifierade ingenjörer för felsökning av utvald programvara från tredje part.