|

Den mobila bredbandslösningen Dell NetReady

Uppdatering om Dell NetReady:

Från om med 9 maj 2014 kommer tjänsten Dell NetReady inte längre att vara tillgänglig.

Fram till detta datum kommer kunder inte att kunna köpa nya datapaket, men det kommer att vara möjligt för dem att aktivera eventuella befintliga datapaket som de redan har köpt. Efter detta datum kan kunderna kontakta en lokal internetleverantör eftersom den mobila bredbandsenheten med Dell NetReady inte är operatörslåst.