|

Vanliga frågor

F. Hur avgör jag vilken belöning jag kan få i inbyte?

A. Den belöning som finns tillgänglig beror på den kvalificerande produkt som köps enligt denna kampanj. Kunderna kan dock bestämma sin individuella belöning online på anspråksplattformen, genom att ange information om den kvalificerande produkten som de har köpt samt tillstånd och typ på den gamla utrustningen som ska bytas in.

F: Vem får ta del av kampanjen?

A. Denna kampanj riktar sig till alla kunder hos Dell. Kunden måste äga den IT-utrustning som ska bytas in. Större företagskunder eller kunder från den offentliga sektorn kan få mer information om programmet Dell Value Recovery från sin Dell-kontakt, eller från Dell Service Partner. Information om Dell och företagets miljöengagemang finns på följande webbplats: http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/services/recycle_program?c=eu&l=en&s=gen

F. Vad behöver jag göra för att kvalificera mig för kampanjen?

A. För att kvalificera dig för kampanjen måste du fylla i och skicka in din anmälan online inom 21 dagar från fakturadatumet. När du har fyllt i din anmälan får du en förbetald, föradreserad portoetikett via e-post. Använd denna etikett för att returnera följande artiklar:

Ett ifyllt, undertecknat och daterat anmälningsformulär, (skapas under anmälanprocessen online)

En kopia av ditt kvitto eller faktura för ditt berättigande köp

Den IT-utrustning som ska bytas in, inklusive nätadapter, sladdar och andra tillbehör

F. Måste jag i förväg ha köpt ny utrustning från Dell?

S. För att delta i denna kampanj måste du ha köpt en ny Dell-produkt.

Q. Hur får jag min belöning?

A. Belöningen överförs elektroniskt till kunden inom 40 dagar från det att anmälan har godkänts. Kunden informeras via e-post när anmälan har godkänts. F. Vilken utrustning som ska bytas in godkänns i kampanjen?

A. Funktionell utrustning som ska bytas in godkänns enligt de villkor som anges i Allmänna villkor för kampanjen som finns på webbplatsen. Den utrustning som ska bytas in måste vara en likvärdig produkt med den produkt som du har köpt. Om du till exempel har köpt en skrivare måste du byta in en skrivare, om du har köpt en bildskärm måste du byta in en bildskärm, om du har köpt en dator eller pekplatta måste du byta in en dator eller pekplatta och så vidare. Kvalificerande produkter varierar mellan olika länder som deltar i kampanjen. Kontrollera de kvalificerande produkterna för det område som du bor i på hemsidan.

F. Begränsas gammal utrustning som ska bytas in?

S. Kampanjen gäller endast för inbyte av funktionell gammal utrustning kopplad till inköp av en ny, likvärdig Dell-kvalificerande produkt, och är begränsad till ett inbyte per kvalificerande produkt. Anmälningar begäransas till högst tio per kund eller hushåll (baserat på postadress) under en tremånadersperiod.

F. Hur kommer min gamla utrustning fram till Dell?

S. När du hade lämnat in din anmälan fick du en förbetald portoetikett från Dells partner Opia. Klistra denna etikett väl synlig på paketet vid frakt. Kunden måste garantera att utrustningen har packats på ett säkert sätt för transport enligt förpackningsinstruktionerna. Ta med dig ditt paketet till ditt lokala postkontor och skicka paketet till den adress som anges på etiketten.

F. Vad händer med min gamla utrustning?

S. Din gamla utrustning kommer att återvinnas eller återanvändas i enlighet med vår stränga krav på återvinning eller renovering. Se informationen nedan gällande återlämnad utrustning.

Återlämnad utrustning - Begagnad elektrisk/elektronisk utrustning.

All utrustning ska återlämnas som UEEE (Used Electrical/Electronic Equipment) och packas på ett sätt där kosmetika eller andra skador undviks.

Processinformation: Den återlämnade utrustningen (UEEE) behandlas genom en återanvändningsprocess.

Den begagnade utrustningen (UEEE) som kan återanvändas efter att ha genomgått återanvändningsprocessen omklassificeras som REEE (Reused Electrical/Electronic Equipment).

Elektrisk/elektronisk utrustning som ska omhändertas

Den begagnade utrustningen (UEEE) som inte kan återanvändas efter att ha genomgått återanvändningsprocessen omklassificeras som WEEE (Waste Electrical/Electronic Equipment).

Processinformation: WEEE (Waste Electrical/Electronic Equipment) som inte klarar återanvändningsprocessen WEEE (Process Waste Electrical/Electronic Equipment) behandlas därefter som avfall (WEEE) och hamnar utanför återanvändningsprocessen för ändamålet Återvinning/Avyttring.

Allt WEEE omfattas av förordningen som rör WEEE-direktivet och hanteras och transporteras därefter.

F. Hur lång tid tar det innan jag får tillbaka mina pengar?

A. Vi strävar efter att skicka tillbaka pengar till dig inom 40 dagar från det att vi har godkänt din anmälan. Tänk dock på att det kan ta upp till 10 extra dagar för fördröjda verifieringar av ansökan och banköverföring. Av denna anledning anger vi 40 dagar i de allmänna villkoren. Observera att vi inte kan verifiera din anmälan förrän vi har mottagit den utrustning som ska bytas in.

F. Jag har en fråga som rör min anmälan. Vem ska jag kontakta?

S. Om du har några frågor, kontakta help@delltradetosave.com eller via telefon. Klicka här för att se fullständiga kontaktuppgifter.