|

Datakonsolidering

Skalbar konsolidering minskar lagringens kostnader

Data är företagets livsnerv – och troligtvis en av dess största utgifter. Konsolidera dem med Dells skalbara lagringslösningar och minska hanteringskostnaderna. Du slipper genomföra omfattande uppgraderingar och migreringar upprepade gånger tack vare:
  • Moderna lagringsarkitekturer som omfattar maskinvara, programvara, tjänster och support
  • Innovativa programlicenser
  • Maskinvarukompatibilitet över flera generationer
Migrera fil- och blockdata från enskilda servrar till konsoliderade lagringssystem så att du kan: 
  • Förbättra produktiviteten, effektiviteten och den totala ägandekostnaden
  • Förbättra utnyttjandet och hanteringen av lagringen
  • Bygga ut prestandan och kapaciteten efter behov utan att orsaka avbrott
  • Åstadkomma effektivare datahantering, skydd och återställning

Kontakta en Dell-expert och upptäck varför fler kunder väljer våra kraftfulla lagringsplattformar framför konkurrenternas.

Kontakta en Dell expert