|

Lagringslösningar

Optimera data överallt och minska verksamhetskostnaderna

Dells lagringslösningar ger hög tillförlitlighet och prestanda, minskar kostnader och omvandlar ditt datacenter till en enhetlig och dynamisk IT-miljö. Du kan: 
  • Minska lagringens underhållskostnader med hälften
  • Öka produktiviteten
  • Förenkla hanteringen och skyddet med replikering, snapshots, kloning och spegling
  • Optimera programprestandan
  • Skydda data och efterleva regler för IT-styrning och långtidslagring
Våra lösningar kan integreras med ledande hypervisorer – Microsoft, VMware, Citrix – och levererar rätt information vid rätt tidpunkt.

Kontakta en Dell-expert om du vill veta mer om hur du implementerar lösningar anpassade efter dina verksamsolutionshetskrav.
Aplication Integration

Programintegrering

Lagring optimerad för integrering och med stöd för Microsoft Exchange, SQL Server och SharePoint samt Oracle. Du får högre prestanda och tillgänglighet för viktiga arbetsbelastningar och bevarar samtidigt den enkla hanteringen och de låga kostnaderna.

Mer information
Data Consolidation

Datakonsolidering

Lagringskonsolidering minskar hanteringsbehovet genom att snabbt växande data allokeras och hanteras på en gemensam plattform. Dells lösningar för lagringskonsolidering kan hjälpa dig att förenkla åtgärder, maximera användning och förbättra kostnadseffektiv skalning.

Mer information
Data Protection Backup Recovery

Dataskydd och återställning

Skydda företagsinformation och återställ snabbt i händelse av planerade eller oplanerade driftstopp. Våra lösningar skyddar data lokalt eller på fjärrplatser och inom viktiga databaser och hypervisorer.

Mer information
dell-storage-overview.jpg

Programvarudefinierad lagring

Förnya, automatisera och sänk den totala ägandekostnaden snabbare med hjälp av Dells programvarudefinierade lagringslösningar med teknik från Intel®.

Mer information