|

Produkter och tjänster

  1. Rapportering av programkompatibilitet för Windows

    Dell har utvecklat flera heltäckande kompatibilitets- och åtgärdstjänster som är till hjälp för att lösa problem som ofta uppstår vid migrering och driftsättning av operativsystem.

Don't log on without it. Free "Windows 8 for Dummies" e-book.
Windows 8 training module.