|

Dell Advantage för hantering av slutpunkter

Det har aldrig varit enklare att hantera slutpunkter. Våra datorer och surfplattor i storföretagsklass är byggda med unik hanterbarhet. Vi erbjuder kostnadsfria automatiseringsverktyg med Dell Client Command Suite, som ger IT-ansvariga effektivare funktioner för driftsättning, konfiguration, övervakning och uppdatering. Våra verktyg integreras med den hanteringskonsol organisationen redan har, till exempel Microsoft Systems Center 2012, LANDesk eller Dell KACE. Om du optimerar infrastrukturen för hantering med Dell Client Command Suite kan du spara upp till 57 USD per användare och år tack vare lägre arbetskostnad och förbättrad produktivitet, vilket för 100 användare blir ungefär 5 700 USD i besparingar.

Dell erbjuder out-of-band-funktioner för kunder med vPro-processorer och en unik lösning från en enhet till många som gör att du kan spara mycket tid på fjärrhanteringen. Dell tillhandahåller uppdateringar för fem generationer så att dina äldre datorer inte hanteras sämre.

Dell tillhandahåller en omfattande, lättanvänd och kostnadseffektiv lösning för dina företag eller affärsenheter. Dell KACE K1000 och KACE K2000 Systems Management Appliance har konstruerats för att integreras helt i Dells tjänster och verktyg för systemhantering och slutanvändarbearbetning.

Om det inte finns någon systemhanteringskonsol i organisationen eller om du vill lägga till arkitekturer för fjärranslutna platser kan Dell KACE-enheter för systemhantering vara till hjälp. Dells datorer levereras med automatiska verktyg som hjälper dig att förenkla säkerhet och hantering för slutpunkter. Du kan också koppla ihop verktygen med Dell KACE-enheter för systemhantering och få en mer heltäckande lösning. Förbättra effektiviteten i hela systemets livscykel och få snabbare driftsättning, bättre övervakning och hantering och enklare uppdateringar. Du kan också utnyttja våra automatiska verktyg med andra ledande konsoler för systemhantering med hjälp av våra paket för klientintegrering.
  • Dell KACE K1000 Systems Management Appliance erbjuder lättanvänd, helt integrerad systemhantering som kan vara mer ekonomisk än helt programbaserade alternativ för hantering av datorer, bärbara datorer och servrar med olika operativsystem. Den okonventionella KACE-metoden är baserad på en flexibel, intelligent enhetsbaserad arkitektur och ger en helt integrerad lösning för systemhantering med snabbare driftsättning och enklare underhåll.
  • Dell KACE K2000-driftsättningsenheten ger snabb, effektiv och helt integrerad systemetablering och programdistribution. Den här lösningen omfattar lagerutvärdering, driftsättning av operativsystem och avbildningar, migrering av användartillstånd, systemkonfiguration och installation och återställning av tillämpningar. Den är perfekt för att migrera systemen till det senaste Windows-operativsystemet. I den här helt integrerade och kostnadseffektiva lösningen används också en enhetsbaserad arkitektur. Den är enkel att driftsätta och hantera.
  • OpenManage™ Essentials (OME) är en omfattande konsol för övervakning och hantering av maskinvara som servrar, lagringsenheter, nätverksenheter, affärsklientsystem och SonicWall-enheter.
Kontakta en Dell-expert om du vill veta mer om hur du kan spara tid och pengar, förbättra säkerheten och förbättra överensstämmelsen med regelkrav med KACE-enheter för systemhantering.
Kontakta en Dell-expert