|

Dell endpoint systems och services

Underminera inte företagets framsteg och begränsa inte dina valmöjligheter med överdrivet komplicerade IT-lösningar. Välj i stället ur en varierad portfölj med integrerade, modulära lösningar eller lägg ut klientsystemhanteringen på en leverantör med molnbaserade hanteringstjänster:

KACE K1000,                                               Dell KACE K1000 – Tillgodose alla av  
                                               organisationens behov systemhantering med
                                               från första driftsättning till kontinuerlig hantering
                                               och avveckling i flera operativsystem och på
                                               olika maskinvaruplattformar.

                                               
KACE K2000
                                               Dell KACE K2000 – Tillgodose
                                               behoven av systemetablering med funktioner 
                                               för lagerutvärdering, driftsättning av  
                                               operativsystem och avbildningar, migrering 
                                               av användartillstånd, systemkonfiguration,
                                               programinstallation och återställning.
                                                                 
                                               
Dell Client Command Suite                                               Dell Client Command Suite – Läs  
                                               mer om våra kostnadsfria automatiseringsver- 
                                               ktyg som effektiviserar din IT-avdelning med 
                                               Dell Client Command Suite.Våra verktyg hjälper
                                               dig att förenkla driftsättning, konfiguration,
                                               övervakning och uppdatering av dina Dell-system.