Hjälp mig att välja: Hårddiskar och SSD-diskar

Det finns flera varianter av hårddiskar och SSD-diskar som är anpassade till företagskunders skilda behov. Dessa omfattar:

Solid State-hårddiskar:
• Ett snabbt lagringsmedium för slumpmässig I/O

SAS-hårddiskar med 10 000 och 15 000 v/min
• Prestanda och tillgänglighet för prestandaoptimerade program

Nearline SAS- och Enterprise SATA-hårddiskar
• Hög kapacitet och enastående pris/GB för kapacitetsoptimerade tillämpningar

Hårddiskar på ingångsnivå:
• De billigaste diskarna används för lågintensivt bruk med ett begränsat antal enheter. På grund av begränsningar för hur de kan användas, är dessa enheter tillgängliga i ett litet antal system och konfigurationer

1,8-tums Solid State-hårddiskar:
• Ger snabbare uppstart och större flexibilitet för lagringskonfiguration
• Endast tillgängligt i 4 x 3,5-tums kabelanslutet chassi via utbyte av ODD-fack (optisk enhet)
Du som använder företagssystem är mest intresserad av att alla data ska vara skyddade och hur tillförlitliga medierna med dessa data är.

Dell låter sina vanliga diskar och SSD-diskar för företag genomgå en strikt verifieringsprocess innan de kommer i fråga för att ingå i sortimentet av server- och lagringssystem. Dell har stränga krav på sina hårddiskar när det gäller prestanda, kapacitet, genomsnittstid mellan fel (MTBF) och rotationsrelaterade vibrationer. Allt detta måste fungera bra i företagsmiljö. De här krävande specifikationstyperna måste alla uppfyllas innan vi säljer hårddiskarna till någon kund.

Hårddiskar för Dell Enterprises server- och lagringsprodukter finns i flera olika typer, inklusive affärskritiska/prestandaoptimerade, verksamhetskritiska/kapacitetsoptimerade samt ingångsversioner. Några nya kategorier kan skönjas, bland annat enheter som är avsedda för data som används mindre ofta och data som lagras för arkiveringsändamål. Dell utvärderar dessa kategorier och kan komma att erbjuda sådana diskar.

Allmänt kan sägas att affärskritiska eller prestandaoptimerade enheter (SAS-hårddiskar på 10 000 och 15 000 v/min) används för de tillämpningar som kräver högst tillförlitlighet och prestanda. Verksamhetskritiska eller kapacitetsoptimerade enheter (nearline SAS och SATA på 7 200 v/min) kan ha mycket större kapacitet, men de har lägre tillförlitlighet och prestanda jämfört med affärskritiska.

Tendensen inom branschen för affärskritiska enheter är mot enbart 2,5 tum stora enheter eller enheter med liten formfaktor. 3,5 tum stora diskar – diskar med stor formfaktor – har nått sin maximala kapacitet (600 GB), kommer inte att utvecklas mer och kommer snart att sluta tillverkas. 2,5-tums verksamhetskritiska diskar är att föredra framför 3,5-tums i de flesta fall, och fördelarna blir fler framöver när de affärskritiska 2,5-tumshårddiskarna utvecklas vidare.

Vi rekommenderar kunder som tittar på standardkonfigurationer för Dell™-servrar att överväga att använda hårddiskar på 2,5 tum med varvtalet 10 000 eller 15 000 v/min istället för hårddiskar på 3,5 tum med varvtalet 15 000 v/min.

En revolution pågår i det tysta i hårddiskbranschen. Standardstorleken på en grundläggande enhet med data (en sektor på enheten) ändras från 512 byte till 4 000 byte. Som tur är finns det sätt att behålla sektorstorleken på 512 byte en tid framöver, men så småningom kommer alla enheter ha 4 000 byte som standardstorlek. Nedan finner du information om ändringen och vad du som användare ska tänka på:

 • Med början i slutet av 2009, i högre takt under 2010 och normen under 2011 för klientbaserade hårddiskar, började hårddiskföretagen i liten skala migrera från den äldre sektorstorleken på 512 byte till en större och effektivare sektorstorlek på 4 096 byte. Detta kallas allmänt 4K-sektorer, och IDEMA (på engelska) (International Disk Drive Equipment and Materials Association) kallar det Advanced Format. Företagshårddiskar går också över till det här formatet, men det kommer att gå lite långsammare. Den första Advanced Format-hårddiskarna i företagsklass blev tillgänglig 2012. Det kom några fler under 2013, och de blev tämligen vanliga under 2014.
 • Kunderna har använt program och operativsystem/filsystem som bygger på 512 byte (512n) i flera decennier. Övergången till 4 000 bytes sektorstorlek påverkar dessa programvarustackar och kommer att resultera i ytterligare valideringsarbete och möjliga strukturella förändringar av programmen medan övergången pågår. Nya hårddiskar med högre kapacitet måste skapas i det här 4K-formatet. Då kunder kanske tvekar att göra en ändring som detta snabbt, har en emuleringsmodell skapats för dessa diskar – enheten byggs från 4K-teknik men tillåter 512 byte-adressering och överföring i gränssnittet. De här hårddiskarna betecknas 512e.
 • Nedan visas en tabell som beskriver de här begreppen:
  FormattypByte per sektorByte per fysisk sektor
  512n512512
  512e5124 096
  4 Kn4 0964 096
 • Eftersom 512e-enheten har extra arbete att utföra med att läsa och skriva 512 byte stora databitar på en sektor på 4 000 byte kan prestandan påverkas. Detta kan lindras genom intern buffring och cachelagring som utförs av enheterna, men dessa tekniker kan överväldigas av högt utnyttjande. För att undvika det tillståndet måste kunderna använda operativsystem och drivrutinstillägg och eventuellt program som tvingar att data läses och skrivs på 4K-adressgränser.

Dells hårddiskar omfattar 512n-diskar, 512e-diskar och diskar i 4 Kn-format. 512n-formatet är avsett för kunder som är intresserade av samma disktyp som de har använt tidigare. 512e-diskar erbjuder en sektorstorlek på 512 byte för de kapaciteter som inte är tillgängliga i 512n. 4Kn-formaterade diskar är till för kunder som är intresserade av de senaste hårddiskarna med den högsta kapaciteten och för dem som förbereder sig inför framtiden.

Rekommendationer om SSD-diskar
Dell erbjuder olika Solid State-hårddisklösningar (SSD) för att tillgodose olika kunders behov. SSD-diskar för företag är som klass unik för klient- eller konsumentbaserade SSD-diskar när det gäller tillförlitlighet, prestanda och arkitektur. Medan konsumentbaserade SSD-diskar (t.ex. i bärbara datorer) har utformats med fokus på konsumentbaserad arbetsbelastning, tålighet och batteritid, är SSD-diskar i företagsklass konstruerade för de I/O-krav (input/output) som företagstillämpningar ställer, med huvudsakligt fokus på prestanda för slumpvis I/O och tillförlitlighet.

Genom att förstå hur SSD-diskar i företagsklass fungerar i grunden kan kunderna fatta välgrundade beslut när de jämför olika lösningar:
Överetablering: Akilleshälen hos SSD-diskar är deras skrivprestanda. Om du vill skriva på nytt i ett område på en SSD-hårddisk som redan använts, måste befintliga data först tas bort. För att hantera en del av prestandaförsämringen vid skrivning använder alla Dells SSD-hårddiskar i företagsklass som finns i Dell PowerEdge och Dell Storage-produkter så kallad överetablering av flashutrymme. Med den här metoden är den inbyggda flashkapaciteten större än den användardefinierade kapaciteten, och det extra utrymmet utnyttjas för snabb lagring i flashområden där data redan har raderats. SSD-hårddiskarna rensar det här överetablerade flashutrymmet då tillämpningarnas prestanda normalt inte påverkas.

Skrivtålighet: Skrivtålighet är antalet program-/raderingscykler som går att utföra på ett flashminnesblock innan lagringsmediet blir otillförlitligt. På grund av olika belastningar och läs-/skrivbehov i datacenter erbjuder Dell olika SSD-diskar för företag med olika skrivtålighet, så att kunderna kan välja den rätta lösningen för sina behov.

Nedan finns de olika kategorier för de SSD-diskar för företag som Dell erbjuder:
Skrivintensiva – Belastningar med hälften läsning, hälften skrivning, och högst tålighet. HPC, databasloggning och cachelagring är exempel på arbetsbelastningar.

Blandad användning
– Belastningar med 70 % läsning, 30 % skrivning, och medelhög tålighet. E-post/meddelanden, OLTP, och e-handel är exempel på arbetsbelastningar.

Läsintensiva
– Belastningar med 90 % läsning, 10 % skrivning, och låg tålighet. Databaslager, medieströmning och VoD-lösningar är exempel på arbetsbelastningar.

Startoptimerad (startenhet)
De billigaste SSD-diskarna med den minsta kapaciteten som är avsedda att vara startenheter i servrar. Mycket låg tålighet.

Värdgränssnitt:
Dells SSD-hårddiskar för företag stöder tre typer av värdgränssnitt:

SATA SSD: SATA SSD-diskar bygger på SATA-gränssnittet, en branschstandard. SATA SSD-diskar ger företagsservrar rimliga prestanda.

SAS SSD:
SAS SSD-diskar bygger på SAS-gränssnittet, en branschstandard. SAS SSD-diskar erbjuder överlägsen tillförlitlighet, dataintegritet och dataåterställning vid fel, vilket gör att de lämpar sig för företag.

PCIe SSD-diskar:
Dell PowerEdge Express Flash PCIe SSD-disken är en högpresterande solid state-lagringsenhet som ger upp till 500 gånger högre IOPS-prestanda än vanliga roterande hårddiskar.