Hjälp mig att välja: Traditionella hårddiskar och Solid State-hårddiskar

Det finns flera varianter av traditionella hårddiskar (HDD) och Solid State-hårddiskar (SSD), som är utformade för att möta företagskundernas olika behov. Dessa omfattar:
Solid State-hårddiskar: Snabblagringsmedia för slumpmässig I/O

SAS-enheter med 10 000 och 15 000 v/min: Prestanda och tillgänglighet för prestandaoptimerade program.

Nearline SAS-diskar och Enterprise SATA-diskar: Hög kapacitet och låg kostnad per GB för kapacitetsoptimerade applikationer.

Hårddiskar på ingångsnivå: Billigaste diskarna som används i applikationer med låg användning och ett begränsat antal diskar. På grund av användningsbegränsningar är dessa enheter tillgängliga i ett litet antal system och konfigurationer
Som användare i ett företagssystem är du mest oroad över säkerheten för dina data och tillförlitligheten hos de medier där dina data finns.

Dell låter sina Enterprise-hårddiskar och SSD-hårddiskar genomgå en strikt validering innan de kommer i fråga för att ingå i sortimentet av server- och lagringssystem. Dell har stränga krav på sina hårddiskar när det gäller prestanda, kapacitet, genomsnittstid mellan fel (MTBF) och rotationsrelaterade vibrationer varav samtliga måste fungera bra i en företagsmiljö. De här krävande specifikationstyperna måste alla uppfyllas innan hårddiskarna görs tillgängliga för kundanvändning.

Hårddiskar för Dell Enterprise server- och lagringsprodukter finns i flera olika typer, inklusive verksamhetskritiska/prestandaoptimerade, affärskritiska/kapacitetsoptimerade samt enheter på ingångsnivå. Växande kategorier är hårddiskar som utformats för data som används mindre ofta och data som lagras i arkiveringssyfte. Dell håller på att utvärdera dessa senare kategorier för att kunna inkludera dem in våra hårddiskerbjudanden.

Allmänt kan sägas att verksamhetskritiska eller prestandaoptimerade hårddiskar (med 10 000 och 15  000 v/min) används för de program som kräver högst tillförlitlighet och prestanda. Affärskritiska eller kapacitetsoptimerade diskar (SAS och SATA med 7 200 v/min) har mycket högre kapacitet, men lägre tillförlitlighet och prestanda jämfört med verksamhetskritiska diskar.

Riktningen i branschen för verksamhetskritiska hårddiskar är mot 2,5-tumsdiskar eller diskar med liten formfaktor. 3,5-tums hårddiskar med stor formfaktor har nått sin maximala kapacitet (600 GB). De kommer inte längre utvecklas och kommer att sluta tillverkas inom en snar framtid. 2,5-tums verksamhetskritiska diskar är fördelaktiga över 3,5-tums i de flesta fall och de här fördelarna kommer att öka i framtiden när de verksamhetskritiska 2,5-tumshårddiskarna utvecklas ytterligare.

Vi rekommenderar kunder som tittar på standardkonfigurationer för Dell™-servrar att överväga att använda hårddiskar på 2,5 tum med hastigheterna 10 000 eller 15 000 v/min istället för hårddiskar på 3,5 tum med hastigheten 15 000 v/min.

Det är en grundläggande övergång som pågår inom hårddiskindustrin. Standardstorleken på en grundläggande enhet med data (en sektor på enheten) ändras från 512 byte till 4 000 byte. Som tur är finns det sätt att behålla sektorstorleken på 512 byte en tid framåt men så småningom kommer alla enheter ha 4 000 byte som standardstorlek. Nedan finner du information om ändringen och vad du som användare ska tänka på:
 • Med början i slutet av 2009, i större takt under 2010, och allt vanligare under 2011 för klientbaserad hårddiskar, började hårddiskföretagen i liten skala migrera från den äldre sektorstorleken på 512 byte till en större och effektivare sektorstorlek på 4 096 byte, som ofta kallas för 4K-sektorer och som nu kallas för Advanced Format av IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association)(på engelska)
  . Företagshårddiskar går också över till det här formatet, men det kommer att gå lite långsammare. Den första Advanced Format-hårddiskarna av företagsklass blev tillgängliga 2012, hade en begränsad uppsättning i 2013 och fick en mer allmän distribution under 2014 och därefter.
 • Kunder har använt program och operativsystem/filsystem byggda på 512 byte (512n) i årtionden. Den här flytten till 4 000 byte som sektorstorlek påverkar dessa programvarustackar och kommer att resultera i ytterligare validering och strukturella ändringar medan övergången pågår. Nya enheter med högre kapacitet måste skapas i det nya 4K-formatet. Eftersom kunder kanske tvekar att göra en ändring som detta snabbt, skapas en emuleringsmodell för dessa diskar – disken byggs från 4K-teknik men tillåter 512 byte-adressering och överföring i gränssnittet. De här hårddiskarna kallas för 512e. 
 • Nedan visas en tabell som beskriver de här koncepten:
  FormattypByte per sektorByte per fysisk sektor
  512n512512
  512e5124 096
  4 Kn4 096 4 096
 • Eftersom 512e-enheten har extra arbete att utföra med att läsa och skriva grupper på 512 byte i en 4 000 byte-sektor, kan det påverka prestandan. Detta kan lindras genom intern buffring och cachelagring som utförs av enheterna, men dessa tekniker kan överväldigas av högt utnyttjande. För att undvika det tillståndet är det av största vikt för kunder att använda operativsystem och drivrutinstillägg och eventuellt program som tvingar läsning/skrivning att startas på 4K-adressgränser

Dells hårddiskar omfattar 512n-diskar, 512e-diskar och diskar i 4 Kn-format. 512n-formatet finns tillgängligt för kunder som är intresserade av samma disktyp som de har använt tidigare. 512e-diskar erbjuder en sektorstorlek på 512 byte för de kapaciteter som inte är tillgängliga i 512n. 4Kn-formaterade diskar är till för kunder som är intresserad av de senaste hårddiskarna med den högsta kapaciteten och för de som förbereder inför framtiden.

Dell erbjuder olika Solid State-hårddisklösningar (SSD) för att tillgodose olika kunders behov. SSD-diskar för företag är som klass unik för klient- eller konsumentbaserade SSD-diskar när det gäller tillförlitlighet, prestanda och arkitektur. Medan konsumentbaserade SSD-diskar (t.ex. i bärbara datorer) har utformats med fokus på konsumentbaserad arbetsbelastning, tålighet och batteritid, är SSD-diskar i företagsklass konstruerade för de I/O-krav (input/output) som företagstillämpningar ställer, med huvudsakligt fokus på prestanda för slumpvis I/O och tillförlitlighet.

Genom att förstå hur SSD-diskar i företagsklass fungerar i grunden kan kunderna fatta välgrundade beslut när de jämför olika lösningar:
Överetablering: Akilleshälen hos SSD-diskar är deras skrivprestanda. Om du vill skriva på nytt i ett område på en SSD-hårddisk som redan använts, måste befintliga data först tas bort. För att hantera en del av prestandaförsämringen vid skrivning använder alla Dells SSD-hårddiskar i företagsklass som finns i Dell PowerEdge och Dell Storage-produkter så kallad överetablering av flashutrymme. Med den här metoden är den inbyggda flashkapaciteten större än den användardefinierade kapaciteten, och det extra utrymmet utnyttjas för snabb lagring i flashområden där data redan har raderats. SSD-hårddiskarna rensar det här överetablerade flashutrymmet då tillämpningarnas prestanda normalt inte påverkas.

Skrivtålighet : Skrivtålighet är antalet program-/raderingscykler som går att utföra på ett flashminnesblock innan lagringsmediet blir otillförlitligt. På grund av olika belastningar och läs-/skrivbehov i datacenter erbjuder Dell olika SSD-diskar för företag med olika skrivtålighet, så att kunderna kan välja den rätta lösningen för sina behov.

Nedan finns de olika kategorier för de SSD-diskar för företag som Dell erbjuder:
Skrivintensiva – Belastningar med hälften läsning, hälften skrivning, och högst tålighet. HPC, databasloggning och cachelagring är exempel på arbetsbelastningar.

Blandad användning
– Belastningar med 70 % läsning, 30 % skrivning, och medelhög tålighet. E-post/meddelanden, OLTP, och e-handel är exempel på arbetsbelastningar.

Läsintensiva
– Belastningar med 90 % läsning, 10 % skrivning, och låg tålighet. Databaslager, medieströmning och VoD-lösningar är exempel på arbetsbelastningar.

Startoptimerad (startenhet)
De billigaste SSD-diskarna med den minsta kapaciteten som är avsedda att vara startenheter i servrar. Mycket låg tålighet.

Värdgränssnitt:
Dells SSD-hårddiskar för företag stöder tre typer av värdgränssnitt:

SATA SSD: SATA SSD-diskar bygger på SATA-gränssnittet, en branschstandard. SATA SSD-diskar ger företagsservrar rimliga prestanda.

SAS SSD:
SAS SSD-diskar bygger på SAS-gränssnittet, en branschstandard. SAS SSD-diskar erbjuder överlägsen tillförlitlighet, dataintegritet och dataåterställning vid fel, vilket gör att de lämpar sig för företag.

PCIe SSD-diskar:
Dell PowerEdge Express Flash PCIe SSD-disken är en högpresterande solid state-lagringsenhet som ger upp till 500 gånger högre IOPS-prestanda än vanliga roterande hårddiskar.