Hjälp mig att välja: Traditionella hårddiskar och solid state-hårddiskar

Det finns flera varianter av traditionella hårddiskar och solid state-hårddiskar, som är utformade för att möta företagskundernas olika behov. Bland dessa ingår:
solid state-hårddiskar (SSD): snabblagringsmedia för slumpmässig I/O.
SAS-hårddiskar på 10 000 och 15 000 v/min: prestanda och tillgänglighet för verksamhetskritiska program
Nearline SAS- och Enterprise SATA-hårddiskar: hög kapacitet och enastående låg kostnad per GB för affärskritiska program
Som användare i ett företagssystem är du antagligen mest oroad över säkerheten för dina data och tillförlitligheten hos de medier där dina data finns lagrade.

Dell™ testar alla sina erbjudanden med företags- och solid state-hårddiskar i en process med strikt validering innan de överhuvudtaget övervägs som tillägg till vår produktserie med servrar och lagringssystem. Dell har stränga krav på sina hårddiskar när det gäller prestanda, kapacitet, genomsnittstid mellan fel (MTBF) och rotationsrelaterade vibrationer varav samtliga måste fungera bra i en företagsmiljö. De här krävande specifikationstyperna måste alla uppfyllas innan hårddiskarna görs tillgängliga för kundanvändning.

Solid state-hårddiskar är utformade för kunder med höga krav på prestanda, tålighet och lägre strömförbrukning i verksamhetskritiska företagsprogram.