Hjälp mig att välja: Traditionella hårddiskar och Solid State-hårddiskar

Det finns flera varianter av traditionella hårddiskar (HDD) och Solid State-hårddiskar (SSD), som är utformade för att möta företagskundernas olika behov. Dessa omfattar:
Solid State-hårddiskar: Snabblagringsmedia för slumpmässig I/O

SAS-enheter med 10 000 och 15 000 v/min: Prestanda och tillgänglighet för prestandaoptimerade program.

Nearline SAS-diskar och Enterprise SATA-diskar: Hög kapacitet och låg kostnad per GB för kapacitetsoptimerade applikationer.

Hårddiskar på ingångsnivå: Billigaste diskarna som används i applikationer med låg användning och ett begränsat antal diskar. På grund av användningsbegränsningar är dessa enheter tillgängliga i ett litet antal system och konfigurationer
Som användare i ett företagssystem är du mest oroad över säkerheten för dina data och tillförlitligheten hos de medier där dina data finns.

Dell låter sina Enterprise-hårddiskar och SSD-hårddiskar genomgå en strikt validering innan de kommer i fråga för att ingå i sortimentet av server- och lagringssystem. Dell har stränga krav på sina hårddiskar när det gäller prestanda, kapacitet, genomsnittstid mellan fel (MTBF) och rotationsrelaterade vibrationer varav samtliga måste fungera bra i en företagsmiljö. De här krävande specifikationstyperna måste alla uppfyllas innan hårddiskarna görs tillgängliga för kundanvändning.

En fullständig förklaring av olika Enterprise-alternativ finns på
http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/pvaul/topics/en/hard-drives?c=us&cs=555&l=en&s=biz (på engelska)

Hårddiskar för Dell Enterprise server- och lagringsprodukter finns i flera olika typer, inklusive verksamhetskritiska/prestandaoptimerade, affärskritiska/kapacitetsoptimerade samt enheter på ingångsnivå. Växande kategorier är hårddiskar som utformats för data som används mindre ofta och data som lagras i arkiveringssyfte. Dell håller på att utvärdera dessa senare kategorier för att kunna inkludera dem in våra hårddiskerbjudanden.

Allmänt kan sägas att verksamhetskritiska eller prestandaoptimerade hårddiskar (med 10 000 och 15  000 v/min) används för de program som kräver högst tillförlitlighet och prestanda. Affärskritiska eller kapacitetsoptimerade diskar (SAS och SATA med 7 200 v/min) har mycket högre kapacitet, men lägre tillförlitlighet och prestanda jämfört med verksamhetskritiska diskar.

Riktningen i branschen för verksamhetskritiska hårddiskar är mot 2,5-tumsdiskar eller diskar med liten formfaktor. 3,5-tums hårddiskar med stor formfaktor har nått sin maximala kapacitet (600 GB). De kommer inte längre utvecklas och kommer att sluta tillverkas inom en snar framtid. Vår rekommendation till kunder som tittar på standardkonfigurationer för Dell-servrar är att inkludera 2,5-tums diskar med 10 000/15 000 v/min och undvika 3,5-tums hårddiskar med 15 000 v/min.

Input/output-åtgärder per sekund (IOPS) är en vedertagen metod att mäta prestanda för slumpvisa I/O hos hårddiskar.

Den högsta IOPS-prestandan fås med 2,5-tumsdiskar med 15 000 v/min, följt av 2,5-tumsdiskar med 10 000 v/min och sedan 2,5- och 3,5-tumsdiskar med 7 200 v/min. För högsta prestanda kan även SSD-enheter användas. Om du vill se alla egenskaper för olika disktyper kan du gå till webbadressen som anges i översikten.

Affärskritiska NL SAS-enheter och SATA-diskar har uppenbara fördelar jämfört med verksamhetskritiska hårddiskar vad gäller kostnad och maximal kapacitet. 3,5-tumsdiskar med 7 200 v/min har lägre kostnad per GB än 2,5-tumsdiskar med 15 000 v/min och högre kapacitet. Om du jämför affärskritiska diskar jämfört med verksamhetskritiska diskar, så har de senare lägre genomsnittstid mellan fel (MTBF) och sämre övergripande prestanda.

Om ert företag är intresserade av en SSD-hårddisk så finns det olika typer av hårddiskar beroende på vilka åtkomst- och prestandabehov ni har.

Dell Value 2,5-tums SATA SSD-hårddiskar riktar sig till kunder med varierande arbetsbelastningar såsom datalagerhantering, virtuella datorer och program för datoranvändning med höga prestanda. Dessa enheter levereras med 3 års service och finns med kapaciteter på 100 GB och 200 GB och har utformats för att vara kompatibla samt enkla att integrera med Dell-servrar.

Dell Mainstream 2,5-tums SAS SSD-hårddiskar är en bra lösning för kunder som hanterar onlinetransaktionsbearbetning (OLTP), databaser, system för stöd vid affärsbeslut och program för cachelagring av data, vilka kanske har extremt höga arbetsbelastningar med skrivintensiva åtgärder. De här hårddiskarna levereras med 5 års service och finns tillgängliga med kapaciteter på 200 och 400 GB. De har utformats för kompatibilitet och enkel integrering med nya eller befintliga nivå 0-system för lagring på företag, inklusive servrar, direktansluten lagring och nätverksansluten lagring.