Hjälp mig att välja: Maskinvaruservice för företag

Vare sig du är IT-tekniker eller slutanvändare kan Dells supporttjänster erbjuda fjärransluten teknisk support och support på plats för maskin- och programvara från Dell och andra tillverkare.

• Gå igenom följande scenarier för att se vilken supporttjänst som troligen passar dina supportbehov bäst

• Om ditt företag har viktiga arbetsbelastningar och program som kräver ständig tillgänglighet och de system som stöder dem behöver proaktiva och förebyggande åtgärder, kan Dell ProSupport Plus vara rätt supportlösning för dig

• För ett litet eller medelstort företag som kräver robusta supporttjänster – teknisk support dygnet runt, alla dagar, snabba svarstider, proaktiva supportalternativ och skyddsfunktioner för åtkomst och data – kan Dell ProSupport vara rätt supportlösning

• Om du eller ditt kontor behöver grundläggande täckning för maskinvarureparationer och byte av reservdelar istället för support dygnet runt kan Dells grundläggande maskinvaruservice vara rätt supportlösning

Läs den detaljerade beskrivningen av varje supportalternativ och visa jämförelsen av de olika egenskaperna nedan om du vill ha mer information om de enskilda tjänsterna för maskinvara.
 Dell ProSupport PlusDell ProSupport Plus

Dell ProSupport Plus är en supporttjänst i företagsklass som är utformad att proaktivt förbättra prestanda och stabilitet för dina viktiga system via miljöintelligens och rätt expertis för ditt företag.

Tjänsterna omfattar
 • en personlig teknisk kontoansvarig
 • direkt tillgång till mycket erfarna Dell ProSupport-tekniker
 • månadsvis rapportering om kontraktsförnyelse och servicehistorik
 • skräddarsydda rekommendationer om hur prestandan kan förbättras
 • hälsokontroller och systemunderhåll efter behov
 • proaktiv övervakning och problemlösning via Dell SupportAssist
 • support för hypervisorer, operativsystem och programvara från tredje part
 • service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagnostik och möjlighet att välja fyra eller två timmars verksamhetskritisk svarstid

Dell ProSupport


Oavsett om du har ett kontor eller hundratals globalt kan Dell ProSupport hjälpa dig med dina supportbehov, från slutanvändarnas datorer till komplexa datacenter genom att erbjuda en enda kontaktpunkt och tillgång till högutbildade experter dygnet runt, alla dagar, året om.

Tjänsterna omfattar
 • direktåtkomst dygnet runt till välutbildade experter som tillhandahåller support i storföretagsklass och tekniker-till-tekniker-support
 • service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagnostik*, plus reservdelar samma dag och alternativ för svarstid för tekniker
 • support på distans och på plats med möjlighet att få delar och arbete inom fyra eller åtta timmar
 • heltäckande felsökning och support för operativsystem, hypervisorer och fast programvara
 • samverkande support för datacenter från tredje part, maskinvara för slutanvändare och program
 • nödleverans av delar och arbete i kombination med felsökning problem med statusen allvarlighetsgrad 1
 • åtkomst till säker onlinehantering av delar, vilket är praktiskt när du servar din egen maskinvara
 Dells grundläggande maskinvaruservice  Dells grundläggande maskinvaruservice

Dells grundläggande maskinvaruservice är en prisvärd, professionell tjänst för maskinvarusupport som tillhandahåller begränsad telefonsupport under lokal kontorstid. Servicenivån varierar beroende på plats och avtal.

Tjänsterna omfattar
 • begränsad telefonsupport under lokal kontorstid
 • reparationsreturer (inklusive insändning, inlämning eller hämtning och återsändning)
 • alternativ för delar och arbetstjänster, inklusive stöd för endast reservdelar
 • service på plats nästa arbetsdag, efter fjärrdiagnostik* (beroende på maskinvaran i fråga kan det finnas ytterligare reparationsalternativ)