Hjälp mig att välja: OptiPlex-säkerhetsprogramvara

 
I dagens elektroniska värld är personliga uppgifter och affärsinformation en dyrbar handelsvara. I och med att datastöld börjar bli ett verkligt problem för både privatpersoner och företag är det viktigare än någonsin att skydda data mot stöld och förlust. Dell erbjuder en rad produkter i serien för Dells dataskydd och kryptering som hjälper dig att skydda dina data.

I Dells dataskydd och kryptering finns två typer av krypteringslösningar, en maskinvarubaserad och en programvarubaserad:

Maskinvarubaserad fullvolymskryptering*

Fullvolymskryptering ger dataskydd som uppfyller militära krav utan att påverka systemets prestanda. Med fullvolymskryptering uppnår programvaruprodukterna i Dells dataskydd och kryptering en av de högsta certifieringsnivåerna i amerikanska FIPS (Federal Information Processing Standards) för slutpunktsdiskkryptering: FIPS 140-2, nivå 3. (Dells dataskydd och kryptering med Hardware Crypto Accelerator måste köpas.)

Programvarubaserad, datacentrerad kryptering
Programvarubaserad kryptering krypterar data som lagras på en masslagringsenhet. En lösenordsskyddad krypterad enhet är det säkraste och enklaste sättet att skydda data på en bärbar enhet, t.ex. en bärbar dator eller en extern hårddisk. Med Dells programvarulösningar för dataskydd och kryptering kan IT-avdelningarna upprätthålla önskad krypteringspolicy oberoende av om data är lagrade på systemhårddisken eller på externa medier. Krypteringen har utformats för miljöer med enheter från olika tillverkare och kommer därför inte att störa befintliga IT-processer som exempelvis korrigeringshantering och autentisering.
Dells produkter för dataskydd och e-säkerhet:

Personal Edition
Inget företag är för litet för att behöva kryptering av företagets data. Skydda dina företags- och kunddata med hjälp av Dells dataskydd och kryptering: Personal Edition, en heltäckande lösning för ditt företag som gör att du kan skydda företagets viktiga data samtidigt som slutanvändarna kan lagra krypterad information på externa medier. Lösningen hanteras lokalt och är lätt att ladda ned till enskilda system så att rätt personer på företaget får sina data krypterade. Du får samma krypteringsprestanda och -funktioner som med Enterprise Edition (se nedan), men i en lättanvänd lokalt hanterad produkt som skyddar dina data samtidigt som du kan fortsätta arbeta utan någon prestandaförlust. Dells dataskydd och kryptering: Personal Edition är en smart lösning oavsett om du behöver dataskydd för datorer i ett visst projekt, eller för vissa avdelningar inom företaget som exempelvis försäljnings-, ekonomi- eller marknadsavdelningen. Köp enbart programvaran som en del av ditt system eller lägg till en maskinvarubaserad krypteringsaccelerator för kryptering av hela volymen.

Hardware Crypto Accelerator*
Den maskinvarubaserade krypteringsacceleratorn, som är en av säkerhetsprodukterna i Dells serie med produkter för dataskydd och kryptering, är ett kort som installeras på din bärbara eller stationära dator och som sedan samarbetar direkt med Dells dataskydd och kryptering: Personal eller Enterprise Edition. Tillsammans med programvaran möjliggör acceleratorn kryptering av hela volymen, vilket ger ett manipuleringssäkert slutpunktsskydd för infrastrukturen som inte bara är lätt att driftsätta, hantera och övervaka utan också uppfyller militära krav.

Dells maskinvarubaserade krypteringsaccelerator kräver någon av följande två programvaruprodukter för att erbjuda fullvolymskryptering:

· Dells dataskydd och kryptering: Personal Edition (lokalt hanterad)

                                                    Eller

· Dells dataskydd och kryptering: Enterprise Edition (centralt hanterad)
Enterprise Edition
Skydda företagets och kunders data med Dells dataskydd och kryptering: Enterprise Edition, som är en heltäckande lösning för hela din organisation. Central hantering och flexibla principer gör att du kan skydda företagets viktiga data samtidigt som slutanvändarna kan lagra krypterad information på externa medier. Köp Enterprise Edition som en fristående programvarulösning för datacentrerad kryptering eller lägg till en maskinvarubaserad krypteringsaccelerator för kryptering av hela volymen. Om du vill köpa Enterprise Edition måste du kontakta din kontoansvarige eller Dells säljavdelning för mer information.

External Media Edition
Externa medieenheter medför särskilda säkerhetsrisker. Förlust av en oskyddad lagringsenhet, som ett USB-minne eller en USB-enhet, kan leda till att data går förlorade eller stjäls. Dells dataskydd och kryptering: External Media Edition hjälper dig att skydda känsliga data genom att:

· Kontrollera vem som har tillgång till dina data och förhindra obehörig åtkomst.
· Upprätthålla lösenordsskydd enligt de riktlinjer du anger.
· Tillhandahålla portkontroll som gör att du kan konfigurera portarna för att skydda data som lämnar eller kommer in i nätverket.
· Skydda data på externa lagringsenheter som USB-enheter, Compact Flash, SD-kort och även CD- och DVD-medier som bränts med programvara som stöds.
Dells dataskydd och kryptering: External Media Edition kräver en hanteringskonsol. Kontakta din kontoansvarige eller en säljare om du vill ha mer information.

BitLocker Manager
Att hantera datasäkerheten ska inte vara ett heltidsjobb. Med BitLocker® Manager kan du enkelt hantera datasäkerheten i MS BitLocker-system:

•Förenklar driftsättningen och tillämpningen av principer
•Minskar den totala ägandekostnaden
•Tillhandahåller nyckeldeponering för säker återställning
•Förenklar efterlevnadskontrollen med omfattande revisions- och rapporteringsmöjligheter
•Stöder Microsoft Windows 7 Enterprise och Ultimate
Dells dataskydd och kryptering: BitLocker Manager kräver en hanteringskonsol. Kontakta din kontoansvarige eller en säljare om du vill ha mer information.