Hjälp mig att välja: OptiPlex-säkerhetsprogramvara

 
Dell Data Protection | Encryption
Dell Data Protection | Encryption (DDP | E) erbjuder lösningar med avbrottsfri kryptering av slutpunkter som hjälper dig att snabbt och enkelt driftsätta kryptering i hela organisationen, genomdriva principer och granska krypteringsstatus. DDP | E har utformats för att skydda data oavsett var de tar vägen, i mobila enheter, surfplattor, stationära datorer, offentliga molnlagringsplatser, externa media, självkrypterande hårddiskar eller Microsoft® BitLocker™, och gör att dina anställda kan arbeta hur de vill och använda de enheter de vill.

DDP | Personal Edition
Lokalt hanterad kryptering för att endast skydda systemdiskar och externa media. Den här lösningen är enkel att driftsätta och hantera lokalt, och passar perfekt för mindre organisationer eller avdelningar där den erbjuder flexibla möjligheter att kryptera och därigenom skydda företags- och kunddata.

DDP | Enterprise Edition
Heltäckande krypteringslösning i företagsklass som skyddar känsliga data och ger efterlevnad av bestämmelser. Skyddar systemdiskar och externa media och innehåller en kraftfull fjärransluten hanteringskonsol för centraliserad principhantering, granskning och rapportering om överensstämmelse. Virtual Edition Server installeras på ett enkelt sätt på VMware eller när du driftsätter Enterprise Edition Server på dedikerad maskinvara för att hantera större företagsmiljöer.

DDP | Cloud Edition
Cloud Edition används för att transparent kryptera och dekryptera data som lagras och delas i offentliga molntjänster, till exempel Box och Dropbox, så att anställda kan använda molnbaserad lagring utan avbrott. Lösningen gör att företagsdata är skyddade även när de lagras i molnet av slutanvändare.

DDP | Mobile Edition
Mobile Edition hanterar datakryptering och säkerhet för iOS- och Android-baserade smartphones, surfplattor och andra mobila enheter. I den här lösningen används samma konsol för central principhantering och det finns stöd för avancerade funktioner såsom fjärradering av data i förlorade mobila enheter.

DDP | BitLocker Manager
För organisationer som redan använder Microsoft BitLocker för kryptering kompletterar den här lösningen Microsoft BitLockers funktioner med fjärrhantering, granskning och rapportering samt integrering med Dells avancerade mediekryptering för ett heltäckande skydd.

DDP | External Media Edition
External Media Edition är användbart för kunder som redan använder en annan lösning för systemdiskkryptering men som behöver centraliserad kontroll och säkerhet för känsliga data på ett borttagbart medium som exempelvis USB-minnen eller optiska media. Dess datacentrerade kryptering kräver ingen speciell formatering av media och därför är driftsättningen enkel.

DDP | Hardware Crypto Accelerator
Full diskkryptering utformad med starka och motståndskraftiga säkerhetsfunktioner exklusivt för utvalda Dell Latitude-, OptiPlex- och Dell Precision-system. Den uppfyller den högsta certifieringsnivån i de amerikanska standarderna för statlig informationshantering (FIPS 140-2 nivå 3) som finns kommersiellt tillgänglig för fullvolymskryptering.

Dell ProSupport-service för programvara och supporttjänster
Medföljer din DDP, | E solution ProSupport kompletterar din krypteringslösning med:
 • support för programvalidering (problem som rör hantering av licensnycklar)
 • konfigurationsstöd
 • stöd för ominstallation
 • praktiska handledningar och beskrivningar av de bästa metoderna
 • grundläggande och avancerad felsökning av program
 • fjärrsupport med installation av korrigeringsfiler och uppdateringar
 • hjälp med identifiering och eskalering för problem med programvara

Använd DDP | Personal Edition

 • när du har ett litet antal system att skydda och inte behöver avancerade funktioner som central principhantering, granskning och rapportering
 • när du bara behöver krypteringsskydd för lokala systemdiskar och flyttbara medier
 • när användarna normalt klarar sig själva eller om du har begränsad IT-support
 • Som ett slutanvändarvänligt alternativ till Microsoft BitLocker med mer robust stöd för flyttbara media

Använd DDP | Enterprise Edition
 • när du har ett stort antal system att skydda och dina IT-team behöver centraliserad hantering som kan utökas för att skydda tusentals användare
 • när bestämmelser och sekretesslagstiftning driver behovet av avancerade funktioner som centraliserad granskning, rapportering om efterlevnad av bestämmelser och fjärranslutna radering av enhetsdata
 • om du behöver stark kryptering och starkt skydd av känsliga data som lagras på lokala enheter, externa medier, i molnet och på mobila enheter, allt hanterat från en och samma konsol

Använd DDP Deployment Services
 • när du har begränsad, intern IT-support eller om du behöver säkerhetsexperter som kan hjälpa ditt IT-team att få mer säkerhetskunskap
 • om du har en mer komplex driftsättningsarkitektur som även omfattar DMZ-proxytjänster
 • om du integrerar flera organisationer eller behöver se till att dina affärspartner inte oavsiktligt skapar säkerhetshål
 • om du har en stor, utspridd arbetsstyrka och komplexa Active Directory-domänstrukturer