|

Fördelar med Dell

Vår metod för högprestandaberäkning (HPC) är enkel: leverera byggblock och färdiga lösningar så att organisationer i alla storlekar kan utnyttja kraften i HPC.

Distribuera och hantera system för högprestandaberäkning (HPC) snabbare och få bättre systemhälsa och övergripande produktivitet. Börja med en omfattande infrastrukturstack som skapats med ledande och industrianpassad teknik.

Dells HPC-lösningar ger exceptionell prestanda till en bråkdel av priset för typiska tillverkarspecifika system:
  • Gör fler beräkningar per sekund med kompakt PowerEdge-bearbetning och visualisera de grafiskt fulländade resultaten som Dell Precision ger
  • Öka bandbredden och kapaciteten för de mest krävande tillämpningarna med acceleratorer som ingår i Dells validerade HPC-processorlösning
  • Förenkla HPC-distributionen med förkonfigurerade och testade lösningar som tillgodoser en stor mängd tillämpningsbehov
  • Kombinera HPC med Dells tjänster och kontinuerliga support i hela lösningens livscykel
Dell har mer än tio års erfarenhet och mångårigt samarbete med ledande HPC-organisationer och har så utvecklat en uppsättning väl beprövade metoder för drift och tjänster som alla används i Dells HPC-lösningar.

Om du vill veta mer kan du be att en av Dells HPC-spekcialister kontaktar dig.