|

Mobila applikationer

Omvandla program för mobila medarbetare

Nu när allt fler användare behöver komma åt företagsprogram och -data från många olika enheter och platser är det inte så enkelt att utveckla företagsprogram för mobila enheter. Du måste ha stöd för en rad olika enheter, skärmstorlekar och operativsystem och ta hänsyn till alla olika sätt som användarna interagerar med programmet på. Dessutom är det nödvändigt att uppfylla mängder av specifika program- och datasäkerhetskrav.

Dell kan hjälpa dig. Våra experter på mobila program arbetar tillsammans med dig för att transformera mobila program med den metod som passar bäst för verksamhetens krav. Vi erbjuder heltäckande lösningar och expertresurser för utveckling, modernisering och virtualisering av program – och i slutändan hjälper det organisationen att spara tid och få koll på utgifterna. 

Dells tjänster för mobila program                           Dells tjänster för mobila program 
                           Våra konsulter inom tjänster för mobila program hjälper dig
                           att göra verklighet av din mobila programstrategi. Vi hjälper 
                           dig att definiera, designa, utveckla, testa och stödja en rad 
                           olika program.

Workshop om den mobila användarupplevelsen                           Workshop om den mobila användarupplevelsen
                           I vår workshop om den mobila användarupplevelsen ingår
                           demonstrationer som hjälper dig att visualisera ditt koncept, 
                           vilket sedan kan utgöra ramverket för utvecklingen. 
                           Och Dells Mobility Center of Excellence hjälper dig att 
                           integrera verksamhetskraven med IT-policyn och budgeten.

Dells molnklientlösningar                            Dells molnklientlösningar
                           Beroende på hur många program och applikationer som  
                           används i ett företag kan det vara förenat med stora 
                           kostnader att utveckla eller modernisera appar. 
                           Datorvirtualisering är ett prisvärt alternativ som ger
                           slutanvändare åtkomst till sina program från valfri enhet
                           via en enda inloggning. 
                           Som en del av Dells molnklientsystem ger Dell Wyse 
                           Datacenter-produkterna förhandstestade,
                           förkonfigurerade heltäckande lösningar, inklusive
                           slutpunkter, maskinvara för datacenter, tjänster och
                           virtualiseringsprogramvara för att tillgodose behoven 
                           hos en mobil arbetsstyrka.     
                         
Kontakta en Dell expert