|

BYOD säkerhet

Bygga ett säkert mobilt företag.

Stöd för mobila BYOD-initiativ kräver dataåtkomst via en lång rad olika datorenheter och operativsystem, samtidigt som kostsamma säkerhetsincidenter måste förebyggas. Eftersom säkerhetsrisker lurar i vassen i hela verksamheten är det här ingen enkel uppgift. Dells mobila BYOD-lösningar kan hjälpa din organisation att upprätthålla en hög säkerhet oavsett vilka enheter, användningsscenarier och mobilitetsstrategier det gäller. Branschledande säkerhet är en vital del i alla våra erbjudanden och gör att du tryggt kan fokusera på verksamheten.

Dells säkerhetslösningar är sammankopplade och arbetar tillsammans för ett starkare skydd och optimal användbarhet så att dina data skyddas från slutpunkt till datacenter, vid både överföring och lagring, med styrd åtkomst, och din organisation skyddas mot hot. 

Dell Data Protection EncryptionDell Data Protection | Encryption (DDP | E)
DDP | E skyddar företagsinformation genom att kryptera filer
på stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och
smartphones samt på externa medier och i offentliga moln.
Administratörerna kan ange policys baserat på användare,
grupper och hur känsliga data är, och hantera dem centralt
från en enda fjärrhanteringskonsol.
Dell SonicWALL lösningar för säker fjärråtkomstDell SonicWALL-lösningar för säker fjärråtkomst
Våra lösningar för säker mobil åtkomst tillhandahåller
policybaserad, säker SSL VPN-åtkomst till nätverksresurser
och data för en rad olika typer av mobila enheter och
plattformar. Mobila medarbetare kommer åt de resurser och
data som de behöver, samtidigt som IT-avdelningen inrättar
principer för åtkomststyrning och ser till att endast behöriga
användare och validerade mobila program och enheter
medges VPN-åtkomst.
Dells molnklientlösningarDells molnklientlösningar
Dells molnklientlösningar hjälper dig att minska
risken för dataförluster avsevärt genom att centralisera
användardata, program och resurser till en
Wyse-datacenterinfrastruktur.
Dell SonicWALL - nästa generations brandväggslösningarDell SonicWALL – nästa generations brandväggslösningar
SonicWALL, våra nästa generations brandväggslösningar,
genomför djup paketanalys och genomsöker varenda byte i
vartenda paket för att tillhandahålla ingående nätverksskydd
utan att bromsa ner nätverkstrafiken.
Dell SonicWALL Clean WirelessDell SonicWALL Clean Wireless
Med Dell SonicWALL Clean Wireless kan du skydda den
trådlösa anslutningen och granska och kryptera trafiken som
går via det trådlösa nätverket utan att prestandan påverkas.
Dell One IdentityDell One Identity
Med den här serien av IAM-lösningar (identitets- och
åtkomsthantering) kan du se till att rätt personer har åtkomst
till rätt resurser för att kunna utföra sina arbeten.
Organisationer har möjligheten att implementera en
centraliserad men ändå varierad säkerhetspolicy för ökad
mångsidighet, vilket minskar mängden olika
autentiseringsmetoder och gör det enklare att ha översikt
över vem som kommer åt vad.
Dell Networking W-serienDell Networking W-serien
Våra lösningar för trådlösa nätverk hjälper dig att
implementera BYOD och ordna gäståtkomst till nätverken
samtidigt som du säkrar bandbredden. Centraliserade
styrenheter, åtkomstpunkter och åtkomstpunkt för direkt
åtkomst tillsammans med lösningar för nätverks- och
åtkomsthantering ger dig säkerhet och funktionalitet
samtidigt som åtkomstimplementering och hantering
förenklas. ClearPass W-serien från Dell Networking ger
översikt över nätverkstrafiken och underlättar vid
definieringen av åtkomstpolicyer och prioriteringen av trafik.     
Kontakta en Dell expert