|

BYOD säkerhet

Bygga ett säkert mobilt företag.

Stöd för mobila BYOD-initiativ kräver dataåtkomst via en lång rad olika datorenheter och operativsystem, samtidigt som kostsamma säkerhetsincidenter måste förebyggas. Eftersom säkerhetsrisker lurar i vassen i hela verksamheten är det här ingen enkel uppgift. Dells mobila BYOD-lösningar kan hjälpa din organisation att upprätthålla en hög säkerhet oavsett vilka enheter, användningsscenarier och mobilitetsstrategier det gäller. Branschledande säkerhet är en vital del i alla våra erbjudanden och gör att du tryggt kan fokusera på verksamheten.

Dells säkerhetslösningar är sammankopplade och arbetar tillsammans för ett starkare skydd och optimal användbarhet så att dina data skyddas från slutpunkt till datacenter, vid både överföring och lagring, med styrd åtkomst, och din organisation skyddas mot hot. 

Dell Data Protection Encryption                           Dell Data Protection | Encryption (DDP | E)
                           DDP | E skyddar företagsinformation genom att kryptera filer
                           på stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och 
                           smartphones samt på externa medier och i offentliga moln.
                           Administratörerna kan ange policys baserat på användare, 
                           grupper och hur känsliga data är, och hantera dem centralt 
                           från en enda fjärrhanteringskonsol.                 

Dell SonicWALL-lösningar för säker fjärråtkomst                           Dell SonicWALL-lösningar för säker fjärråtkomst 
                           Våra lösningar för säker mobil åtkomst tillhandahåller 
                           policybaserad, säker SSL VPN-åtkomst till nätverksresurser 
                           och data för en rad olika typer av mobila enheter och 
                           plattformar. Mobila medarbetare kommer åt de resurser och 
                           data som de behöver, samtidigt som IT-avdelningen inrättar
                           principer för åtkomststyrning och ser till att endast behöriga
                           användare och validerade mobila program och enheter
                           medges VPN-åtkomst. 
                          
Dells molnklientlösningar                           Dells molnklientlösningar
                           Dells molnklientlösningar hjälper dig att minska  
                           risken för dataförluster avsevärt genom att centralisera 
                           användardata, program och resurser till en 
                           Wyse-datacenterinfrastruktur. 
                          

Dell-SonicWALL-Next-Generation-Firewall-solutions                           Dell SonicWALL – nästa generations brandväggslösningar

                           SonicWALL, våra nästa generations brandväggslösningar, 
                           genomför djup paketanalys och genomsöker varenda byte i 
                           vartenda paket för att tillhandahålla ingående nätverksskydd  
                           utan att bromsa ner nätverkstrafiken.

Dell-SonicWALL-Clean-Wireless                           Dell SonicWALL Clean Wireless
                           Med Dell SonicWALL Clean Wireless kan du skydda den 
                           trådlösa anslutningen och granska och kryptera trafiken som 
                           går via det trådlösa nätverket utan att prestandan påverkas.
                          

Dell-One-Identity                           Dell One Identity
                           Med den här serien av IAM-lösningar (identitets- och 
                           åtkomsthantering) kan du se till att rätt personer har åtkomst
                           till rätt resurser för att kunna utföra sina arbeten. 
                           Organisationer har möjligheten att implementera en  
                           centraliserad men ändå varierad säkerhetspolicy för ökad   
                           mångsidighet, vilket minskar mängden olika 
                           autentiseringsmetoder och gör det enklare att ha översikt
                           över vem som kommer åt vad. 
                           
Dell Networking W-serien                           Dell Networking W-serien 
                           Våra lösningar för trådlösa nätverk hjälper dig att 
                           implementera BYOD och ordna gäståtkomst till nätverken
                           samtidigt som du säkrar bandbredden. Centraliserade
                           styrenheter, åtkomstpunkter och åtkomstpunkt för direkt
                           åtkomst tillsammans med lösningar för nätverks- och
                           åtkomsthantering ger dig säkerhet och funktionalitet 
                           samtidigt som åtkomstimplementering och hantering 
                           förenklas. ClearPass W-serien från Dell Networking ger  
                           översikt över nätverkstrafiken och underlättar vid  
                           definieringen av åtkomstpolicyer och prioriteringen av trafik.
                          
Kontakta en Dell expert