|

BYOD Strategi

Intel Solutions
Ta fram en strategi som hjälper din mobila arbetsstyrka att hålla produktiviteten uppe utan att tumma på datasäkerheten.

Erbjud flexibla arbetsplatser, höj produktiviteten och skydda företagets immateriella egendom
Anställda, från praktikanter till högsta ledningen, vill kunna använda sina privata smartphones, surfplattor och bärbara datorer i arbetet. Har du en plan för BYOD (Bring Your Own Device)?

Vilken mobilitetsstrategi – företagsenheter eller BYOD – ligger i linje med företagets mål? Har dina IT-lösningar stöd för den strategin?

Vart och ett av följande lösningspaket svarar på olika mobilitetsutmaningar:

Lösningspaket 1: Mobilitet

Behöver du utöka och hantera mobil åtkomst och fjärråtkomst till data och program?
 • Vilken strategi använder du för enheter: slutpunktshantering, behållarhantering eller bägge? Hanterar och säkrar du enheter och data på olika sätt inom de två strategierna?
 • Kan du erbjuda din mobila arbetsstyrka åtkomst när, var och från vilken enhet som helst?
 • Har dina administratörer verktygen de behöver för att identifiera och spåra en rad olika mobila enheter?
 • Får dataåtkomst och produktivitet stå tillbaka för datasäkerhet? Eller tvärtom?
 • Hur isolerar du företagsdata från de anställdas privata data?
 • Kan du radera företagsdata från en enhet utan att röra den anställdas information?
 • Har du funderat på en molnbaserad strategi?
 • Motsätter de anställda sig de nuvarande säkerhetsåtgärderna?
Nästa steg:
 1. Förstå vad de anställda behöver för att göra sitt jobb. Skapa sedan åtkomstpolicyer baserat på yrkesroll och ansvarsområden.
 2. Lägg företagsdata i behållare för att skydda dem och hålla dem fjärrhanterbara och separat från privata data på BYOD-enheter. Om enheten stjäls eller tappas bort, eller om den anställda slutar på företaget, kan du fjärradera alla data i behållaren.
 3. Kryptera data på slutpunkter, diskar och andra medier.
 4. Välj hanteringslösningar som har stöd för alla typer av enheter (mobiler, surfplattor, bärbara och stationära datorer) för att vara så flexibel som möjligt.
 5. Överväg att använda virtualisering, Software-as-a-Service och molnteknik för att förenkla hanteringen och minska investerings- och driftskostnaderna.
 6. Utnyttja konsult- och supporttjänster och självbetjäningsportaler.
 7. Välj lösningspaketet Mobilitet för att lösa de här uppgifterna.

Lösningspaket 2: Infrastruktur och säkerhet

Behöver du bygga ut kapaciteten i den befintliga infrastrukturen för att uppfylla mobilitets-/BYOD-behoven?
 • Använder administratörerna manuella processer vid hanteringen av den mobila miljön?
 • Kan du stödja en heterogen enhetsmiljö?
 • Har ditt nätverk den bandbredd som arbetsstyrkan behöver?
 • Kan företagets befintliga lösning skalas upp vid behov?
Nästa steg:
 1. Tillämpa policyer som möjliggör fjärråtkomst från en rad olika mobila enheter och plattformar.
 2. Implementera optimerad distribuerad trådlös nätverksteknik.
 3. Säkra dataöverföringar från slutpunkter via nätverket och tillbaka.
 4. Välj lösningspaketet Infrastruktur och säkerhet för att lösa de här uppgifterna och tillhandahålla den belastningskapacitet som krävs för de mobila enheterna.

Lösningspaket 3: Modernisering och utveckling av program

Har dina program den bredd och kvalitet som krävs för att stödja företagets mobila användare och enheter?
 • Har medarbetarna tillgång till de mobila program de behöver i sitt arbete till de enheter som de använder?
 • Behöver du ta fram skräddarsydda program?
 • Har du funderat på datorvirtualisering för att hantera programmen?
Nästa steg:
 1. Inventera dina program. Portera eller anpassa dem till mobila enheter.
 2. Modernisera dina program och din IT så de kan hantera mobiltrafik säkert och effektivt. Överväg att lägga till ett andra nätverk för icke-auktoriserade enheter.
 3. Överväg datorvirtualisering för att hantera programmiljön.
 4. Välj lösningspaketet Modernisering och utveckling av program för att lösa de här uppgifterna och tillhandahålla mobila program för olika verksamhetsområden.
Kontakta en Dell expert