|

Dell Advantage för nätverket

Dells metod för nätverk: Modernisera och skala

Dagens IT-infrastrukturer måste klara omvälvande förändringar i branschen. Mer än 85 procent av företag använder en molnstruktur, och explosionen av IP-trafik och datalagring kan få dig att tänka om när det gäller din strategi för stordata. Dessutom kräver de anställdas mobilitet en blandning av personliga och företagsägda enheter, och skapar fler problem med stöd och säkerhet i IT-miljön.

De här förändringarna inom branschen kräver ett modernt nätverk – ett som klarar de ökade kraven på virtualisering, samtidigt som det följer en omfattande BYOD-strategi (Bring Your Own Device) som ger stark säkerhet.

Vi kan hjälpa dig att modernisera nätverksinfrastrukturen genom att omvandla den från en sluten, tillverkarspecifik arkitektur till en öppen, standardbaserad plattform som ger dig stor flexibilitet. Dra fördel av:
  • modulära plattformar med interoperabilitet som är baserade på öppna standarder och förberedda för SDN (Software-Defined Networking)
  • strukturer som är plattare, snabbare och enklare att hantera
  • användarcentrerade, säkra, programmedvetna trådlösa lösningar för ditt campus.
Vi ger dig leverantörsflexibilitet och ett nytt sätt att arbeta som kan omvandla nätverket, förnya IT-ekonomin och påskynda resultaten. Våra nätverkslösningar hjälper dig att:
  • ansluta, konsolidera och konvergera rackserver- och lagringselement med högpresterande 10/40GbE-växlingstekniker
  • påskynda horisontell trafik så att den uppfyller behoven hos dagens kommunikation mellan servrar
  • virtualisera samtidigt som du sänker kostnadsstrukturer – med automatiserade datacenterstrukturer med korta svarstider
  • ansluta slutanvändare till slutpunkter med både trådlösa och kabelanslutna lösningar som vi har optimerat för mobilitets- och multimediabehoven hos en säker BYOD-strategi.
Våra unika lösningar optimerar ditt nätverk utöver nätverksinfrastrukturen, med validerade lösningar för servrar, lagring, nätverk, säkerhet och stöd på hela företaget.

Vill du ha mer information? Tala med en Dell-expert om du vill få svar på dina frågor.
Kontakta en Dell-expert