|

Informationssäkerhetstjänster

När du köper Dells SecureWorks-hanterade tjänster för informationssäkerhet och riskrådgivning, ska information om erbjudandet ingå i tjänsternas beställningsdokument för de hanterade informationssäkerhetstjänsterna eller din arbetsbeskrivning för tjänster för informationssäkerhet och riskrådgivning. Information om erbjudandet ska också ingå som referens i ditt standardavtal för Dell Secureworks. Kontakta din Dell SecureWorks-säljare om du vill ha en papperskopia. Du kan också skriva ut en kopia av villkoren när du signerar tjänstebeställningen eller arbetsbeskrivningen.

Om det saknas en beskrivning av tjänsten eller erbjudandet nedan kan du kontakta en lokal Dell Services-representant för att ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land.