Olycksskadeskydd

En olycka händer så lätt. Det är bara så. Med olycksskadeskyddet kan du fortsätta att vara produktiv och få hjälp att återuppta arbetet så snabbt och effektivt som möjligt.

Olycksskadeskyddet täcker oavsiktliga skador som uppstår på grund av: spill, elektriska överspänningar och förstörelse som orsakats av fall eller andra typer av stötar. Om ett av dina system skulle råka ut för en olyckshändelse kontaktar du bara oss direkt. När orsaken till och omfattningen av skadan på ditt system har utretts vidtar Dell nödvändiga åtgärder för att se till att systemet kan tas i drift igen så snabbt som möjligt.

Exempel på viktiga funktioner:
  • Förbättrad kostnadskontroll – Vi hjälper dig att minimera kostnaderna för reparation av oförutsedda skador. Du kan känna dig trygg i förvissningen att utrustningen är försäkrad mot olyckshändelser.
  • Ökad skyddsomfattning – Olycksskadeskyddet är ett separat tjänsteavtal som tar vid där Dells begränsade service slutar. Det täcker skador från olyckshändelser i form av fall, spill, elektriska överspänningar och förstörelse.
  • Lätt att använda – Du kommunicerar direkt med Dell och inga extra avgifter tillkommer.
  • Flexibelt skydd – Olycksskadeskyddet finns tillgängligt med löptider på ett till fem år.
  • Internationell täckning – Teknisk support finns tillgänglig ifall du råkar ut för en olyckshändelse utomlands.
>>Mer information PDF


**Supporten utanför det land där kunden har köpt tjänsten kan vara vara begränsad till rimliga ansträngningar. Supporten utanför hemlandet omfattar dessutom inte ersättning av en hel enhet