Öka möjligheterna för din mobila arbetsstyrka, skydda dina data och skydda dina investeringar med Dells tillgångs- och dataskyddstjänster.

Att förenkla IT blir en allt större utmaning för många organisationer i takt med att dagens personal blir alltmer rörlig. Organisationer löper större risk att en slutanvändares dator försvinner, blir stulen eller skadas. Dell ProSupport kan hjälpa till att säkerställa att du har den tillgång, det skydd och den support du behöver för att hålla igång verksamheten var som helst i världen.

Dells tjänster för skydd av tillgångar
Skydda din investering. Sänk kostnaderna för oväntade reparationer. Säkerställ att dina användare har tillräcklig batterikapacitet till hands när de behöver den.


Dells tjänster för skydd av data

Skydda sårbara och känsliga data om en hårddisk försvinner, blir stulen, eller går sönder. Återställ, ta bort eller förstör känsliga data.