|

Återförsäljning och återvinning av IT-utrustning

dell

Vi tar hand om det gamla så att du kan fokusera på det nya.

I slutet på en livscykel, när systemen är uttjänta eller en ny verklighet kräver förändring, kan vi hjälpa dig att börja optimera cykeln om igen. Vissa system behöver kanske bytas ut. Andra kan behållas.

Och det finns problem med integritet och datasäkerhet. Informationen som finns på företagens servrar och stationära och bärbara datorer omfattar allt från personliga ekonomiska uppgifter till strikt konfidentiella medicinska journaler. De innehåller även tillverkarspecifik information som inte får hamna i orätta händer.

Vi hjälper dig kassera överflödig maskinvara enligt lokala regler och föreskrifter och agerar på ett miljövänligt sätt. Vi hjälper dig att skydda känsliga data genom att ta bort märken och etiketter från utrustningen. Vi sanerar* även enheten enligt standarden NIST SP 800-88. Om enheten inte fungerar förstör vi den så att data inte kan återställas.

Se Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations (på engelska) om du behöver veta hur du ska efterleva EU:s bestämmelser.

Lösningar för datasäkerhet och miljöansvar

Återvinning av IT-utrustning
För IT-utrustning som inte har något andrahandsvärde rekommenderar vi återvinningstjänsten. För att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och miljöstandarder kommer vi att hantera logistiken för att avyttra din utrustning på korrekt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
Återförsäljning
Om du är intresserad av att sälja din begagnade teknik kan vi leverera dina system till vår anläggning för att bedöma deras värde. Utrustning som saknar restvärde kommer att återvinnas. För de system som kvalificeras för återförsäljning kan du välja mellan olika säkerhetslösningar för datasanering, på plats eller på distans.


Återlämning av leasad IT-utrustning

Om du har leasad IT-utrustning som nått slutet av sin livscykel kan vi hantera logistiken och bearbeta utrustningen så att den kan återlämnas till leasingföretaget. Välj den lösning för återlämning av leasad utrustning som passar dig bäst:
• Endast transport – Vi kommer ut till dig på plats, packar ner utrustningen och skickar tillbaka den till leasingföretaget.
• Extern dataradering – Vi kommer ut till dig på plats, packar ner utrustningen och skickar den till vår central där vi utför en dataradering på inbyggda hårddiskar i tre omgångar. Därefter rengör och testar vi utrustningen. När vi har bearbetat utrustningen tillräckligt skickar vi tillbaka den till ditt leasingföretag.
• Dataradering på plats – Förutom att vi packar och transporterar utrustningen kommer vi till ditt kontor och utför en dataradering på systemens inbyggda hårddiskar i tre omgångar innan utrustningen lämnar dina lokaler.

Vi har lösningar för just dina behov.

För kunder som är i behov av anpassade tjänster eller integrerade driftsättningar kan Dell erbjuda flexibla tjänster, till exempel våra tjänster för återförsäljning och återvinning av IT-utrustning. Kontakta din säljkontakt hos Dell EMC för att ta reda på vad vi kan göra för dig.

Om du vill ha fullständig information om dessa tjänster kan du gå till www.dell.com/servicecontracts (På engelska) och läsa beskrivningar av tjänsterna.

› Gå till den här sidan om du behöver hjälp med att förstå hur du ska följa WEEE-bestämmelserna.
--------------------------------------------------------------------------------
*Mer information finns på Dell Media Sanitization Statement (på engelska). Dell gör inga rekommendationer avseende kundens säkerhetsbehov och förespråkar inte en metod för databorttagning framför en annan. Kunden ansvarar för att skydda hemlig eller känslig information som finns på kundens hårddiskar som hämtas av Dell.
Kontakta en Dell-expert