|

Återförsäljning och återvinning av IT-utrustning

dell

Vi tar hand om det gamla så att du kan fokusera på det nya.

Identitetsstölder. Regelefterlevnad. Miljöansvar. Samtidigt som varje företag strävar efter att agera miljövänligt så är det också en börda för dagens affärsverksamheter. De data som finns på företagens servrar och stationära och bärbara datorer innehåller allt ifrån privat ekonomisk information till sekretessbelagda medicinska journaler och känslig företagsinformation som kan hamna i orätta händer om du inte vidtar åtgärder.

Oavsett om det gäller ägda eller leasade produkter, och om du vill sälja eller återvinna, kan Dell ta hand om din uttjänta IT-utrustning på ett säkert sätt. Vi hjälper dig att skydda känsliga data genom att ta bort märken och etiketter från utrustningen, skriva över 1 läsbara hårddiskar och förstöra oanvändbara diskar. Om vi bedömer att utrustningen har ett andrahandsvärde kan vi hjälpa dig att få tillgång till de pengarna genom vår återförsäljningstjänst för IT-utrustning. Om det inte finns något sådant värde kan vi återvinna utrustningen åt dig. Oavsett vilket alternativ som är aktuellt kan vi hindra att utrustningen hamnar på en soptipp och hjälpa ditt företag att minska sin miljöpåverkan.
Lösningar för datasäkerhet och miljöansvar

Återvinning av IT-utrustning
För IT-utrustning som inte har något andrahandsvärde rekommenderar vi återvinningstjänsten. För att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och miljöstandarder kommer vi att hantera logistiken för att avyttra din utrustning på korrekt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
Återförsäljning av IT-utrustning
Om du är intresserad av att sälja din begagnade teknik kan vi leverera dina system till vår anläggning för att bedöma deras värde.
Utrustning som saknar restvärde kommer att återvinnas. För system som kvalificerar sig för återförsäljning kommer du att kunna välja mellan
följande två alternativ för datasäkerhet:

• Återförsäljning med dataradering på Dells bearbetningscenter – Vi hämtar datorerna och utför en dataradering genom att skriva över informationen på hårddisken i tre omgångar med ett automatiskt skript. Om hårddisken inte fungerar förstör vi den i en kontrollerad miljö.
• Återförsäljning med dataradering på plats – Vi tillhandahåller en extra nivå av säkerhet genom att utföra dataradering på hårddisken i tre omgångar hos dig innan datorn lämnar dina lokaler.


Återlämning av leasad IT-utrustning

Om du har leasad IT-utrustning som nått slutet av sin livscykel kan vi hantera logistiken och bearbeta utrustningen så att den kan återlämnas till leasingföretaget. Välj den lösning för återlämning av leasad utrustning som passar dig bäst:
• Endast transport – Vi kommer ut till dig på plats, packar ner utrustningen och skickar tillbaka den till leasingföretaget.
• Extern dataradering – Vi kommer ut till dig på plats, packar ner utrustningen och skickar den till vår central där vi utför en dataradering på inbyggda hårddiskar i tre omgångar. Därefter rengör och testar vi utrustningen. När vi har bearbetat utrustningen tillräckligt skickar vi tillbaka den till ditt leasingföretag.
• Dataradering på plats – Förutom att vi packar och transporterar utrustningen kommer vi till ditt kontor och utför en dataradering på systemens inbyggda hårddiskar i tre omgångar innan utrustningen lämnar dina lokaler.

Vi har lösningar för just dina behov.

För kunder som är i behov av anpassade tjänster eller integrerade driftsättningar kan Dell erbjuda flexibla tjänster, till exempel våra tjänster för återförsäljning och återvinning av IT-utrustning. Kontakta din säljkontakt hos Dell EMC för att ta reda på vad vi kan göra för dig.

Om du vill ha fullständig information om dessa tjänster kan du gå till www.dell.com/servicecontracts (På engelska) och läsa beskrivningar av tjänsterna.

› Gå till den här sidan om du behöver hjälp med att förstå hur du ska följa WEEE-bestämmelserna.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Process för dataradering: Ingen dataraderingsmetod kan ta bort alla restdata från en hårddisk eller dator så att den blir lika fri från data som en ny produkt. Dell ger inga rekommendationer angående kundens säkerhetsbehov och uttalar sig inte om effektiviteten hos en metod för dataradering jämfört med en annan. Det är kundens skyldighet att skydda eventuell konfidentiell eller känslig information på hårddiskarna som tas om hand av Dell.
Kontakta en Dell-expert