|

Inventariemärkning och rapportering

Skydda och spåra dina IT-tillgångar

Hur vore det att ha kontroll över din datorutrustning och kunna hantera dess status?

Med inventariemärknings- och rapporteringstjänster från Dell™ kan du identifiera, spåra, skydda och återställa dina datorer på ett enklare och kostnadseffektivare sätt.

Det enklaste sättet att hålla reda på maskinvarutillgångar är att fysiskt märka dem med etiketter under tillverkningen. Silvervinylmärket trycks medan systemet går igenom tillverkningsprocessen vilket gör det möjligt att spåra information om det specifika systemet. Ett kundinventarienummer på 10 alfanumeriska tecken kan också skrivas in i systemets BIOS så att systemhanteringsprogrammet kan söka upp och registrera tillgångar via fjärranslutning.

Med vår inventarierapportering kan du på ett enkelt sätt integrera nya tillgångar i ett befintligt inventariehanteringssystem och få en inventarierapport via e-post varje dag, vecka eller månad. Dessa inventarierapporter kan också användas för att identifiera alla datorer som levererats under en tidigare period.

Om du vill ha mer information om Dells tjänster för inventariemärkning och rapportering kan du kontakta din Dell-representant.
Kontakta oss