|

Inventariemärkning och rapportering

Skydda och spåra dina IT-tillgångar

Hur vore det att ha kontroll över din datorutrustning och kunna hantera dess status på ett enkelt och effektivt sätt?

Med våra inventariemärknings- och rapporteringstjänster kan du identifiera, spåra, skydda och återställa dina datorer på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

Det enklaste sättet att hålla reda på maskinvarutillgångar är att fysiskt märka dem med etiketter under tillverkningen. Silvervinylmärket trycks medan systemet går igenom tillverkningsprocessen vilket gör det möjligt att samla in relevant information för just det systemet. Ett kundinventarienummer på 10 alfanumeriska tecken kan också skrivas in i systemets BIOS så att systemhanteringsprogramvaran kan göra en identifiering via fjärranslutning.

Med vår inventarierapportering kan du på ett enkelt sätt integrera nya tillgångar i ett befintligt inventariehanteringssystem och få en inventarierapport via mejl på en daglig-, vecko- eller månadsbasis. Dessa inventarierapporter kan också användas effektivt för att identifiera alla datorer som levererats under en tidigare period.
Kontakta en Dell-expert