|

Konsulttjänster för affärskontinuitet och katastrofåterställning

Håll igång verksamheten – oavsett vad som händer

Samtliga aktiviteter i företaget – som kommunikation, hantering av leverantörskedjor, affärsanalys och handel – är alla beroende av teknik för att fungera. Så när IT-avbrott sker kan det ge katastrofala konsekvenser.

Börja samarbeta med Dell i dag och få kunskapen, processerna och tekniken du behöver för att skydda din verksamhet mot de negativa effekter som kan orsakas av oväntade strömavbrott, rutinmässiga systemuppgraderingar och andra potentiellt skadliga händelser.

Förbered din verksamhet på störningar av alla de slag. Skydda värdefull information, upprätthåll produktiviteten och få snabbare återställning med hjälp av våra tjänster för affärskontinuitet och katastrofåterställning.

Fördelarna med våra konsulttjänster för affärskontinuitet och katastrofåterställning är bland annat:
  • Tar fram en anpassad plan som håller igång verksamheten oavsett vad som händer
  • Minskar kostnaderna för affärskontinuitet och katastrofåterställning med hjälp av avancerad teknik.
  • Garanterar att personalen är redo genom beredskapstestning
  • Anpassar verksamheten efter reglerna i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Kontakta Dell i dag om du vill ha mer information och planera in en workshop om affärskontinuitet och katastrofåterställning.
Kontakta en Dell-expert