|

Konsulttjänster för klientmobilitetslösningar

Integrera mobilitet på ditt företag

Ingen IT-chef vill lägga i bromsen när det gäller produktivitet och innovation. Men att införliva mobila enheter i en IT-strategi som omfattar hela företaget innebär en del komplexa utmaningar. Låt oss hjälpa dig att ta fram en strategi för mobila enheter som ger personalen flexibilitet att jobba när och var de vill – från sina egna smartphones och surfplattor.


Workshop om mobilitet

Hur påverkas IT-behoven och infrastrukturen av den varierande flora av mobila enheter som de anställda tar med sig till jobbet? Vad händer med kostnader och funktioner? Hur hanterar du de säkerhetsrisker som uppstår så effektivt som möjligt?

Anmäl dig till en personlig workshop och lär dig hur lösningar för mobil datoranvändning från Dell™ kan hjälpa dig att stötta din mobila, utspridda arbetsstyrka – utan att tillföra onödig IT-komplexitet. Vår workshoptjänst hjälper dig att identifiera verksamhetsområden där du kan dra nytta av Dells lösningar för mobil datoranvändning.


Mobilitetsutvärdering

Få den information du behöver för att fatta välgrundade beslut om dina lösningar för mobil datoranvändning.

Dells mobilitetsutvärdering hjälper dig att mäta beredskapen för en mobil datoranvändningsplan som omfattar en mängd olika slutanvändarenheter. Under utvärderingsfasen samlar vi in detaljerade uppgifter om din klient-IT-miljö i syfte att identifiera eventuella luckor, risker eller hinder när det gäller att implementera framgångsrika lösningar.
Det spelar ingen roll hur långt du kommit i processen för företagsomspännande hantering av mobila enheter. Utvärderingsprocessen hjälper dig att förstå vilka alternativ du har för att uppnå dina mål. Du kanske bara behöver åtgärda vissa svaga punkter, som att förbättra datasäkerheten eller införa användarhanterade mobiltelefonplaner, eller också vill du implementera en heltäckande plan för mobil datoranvändning från Dell.

Utformning av en mobilitetslösning

Med hjälp av de detaljerade uppgifterna från utvärderingsfasen hjälper vi dig att utforma en implementeringsplan.

I slutet av utformningsfasen kommer du att få ett detaljerat dokument som beskriver lösningens logiska och fysiska utformning samt en plan för implementeringen.
Implementering


Implementering av mobilitet

Samarbeta med Dells specialister för att implementera din plan för mobil datoranvändning. Din projektledare från Dell koordinerar arbetet med dig för att se till att lösningen driftsätts exakt enligt planen.

Våra tekniska specialister ser över alla aspekter av lösningsimplementeringen, inklusive programvara, maskinvara och tjänster. Som en del av tjänsten kan vi erbjuda utbildning och support för att hjälpa IT-personalen att underhålla lösningen löpande.

Fördelar med konsulttjänster för klientmobilitetslösningar:
  • Aktuella problem och begränsningar granskas av en expert
  • En skräddarsydd plan upprättas för att skapa en flexibel arbetsplats och hantera personliga enheter.
  • Kunden analyseras i syfte att bedöma beredskapen för en mobil personalstyrka.
  • System, processer och policyer utformas och implementeras för en effektiv mobil miljö.
Kontakta en Dell-representant för att få veta mer och komma igång
Kontakta en Dell expert