|

Dell | Tjänster för Windows-migrering

Tjänster för Windows-migrering

Underlätta för Windows Server 2003 migreringen före den 14 juli 2015

Att låta företaget gå över till ett modernt Microsoft® Windows® operativsystem är en komplicerad process som kan tära på IT-resurserna. Därför fokuserar Dell på att hjälpa kunderna att klara årtiondets deadline: Den 14 juli 2015 upphör supporten för Windows 2003. Kommer din organisation att vara redo?

Dell | Migreringstjänst för Windows Server 2003

Deadline i juli 2015 närmar sig. Dell kan hjälpa dig att skynda på flytten av din arbetsbelastning till nyare operativsystem som Windows Server 2012 R2, eller till olika molnmodeller, samt dessutom dramatiskt minska den risk och de kostnader som uttjänt teknik medför. Det som är strategiskt viktigt för en effektiv Windows-migrering är beredskapen när det gäller program, maskinvara och driftsättning. Det finns många olika metoder att genomföra en servermigrering och Dell har de system och expertkunskaper som krävs för att fastställa vilken metod som är mest effektiv för varje arbetsbelastning. Som ledande Microsoft-partner när det gäller driftsättning av Windows har Dell utvecklat unika verktyg och beprövade metoder för att säkerställa migreringsberedskapen.

Fördelar med Dells migreringstjänst för Windows Server 2003:

 • Minimera bördan för IT-resurserna
 • Hitta möjligheter att gå över till ”tjänstbaserade” modeller
 • Prioritera migrering och begränsa inverkan på slutanvändarna
 • Förbättra programprestandan genom att optimera serverresurser och arkitektur
 • Ta fram en baslinje för företaget som kan användas för konfigurationshantering
 • En komplett och heltäckande lösning från Dell – maskinvara, programvara och tjänster

Nu är det dags att gå över till Windows 7® eller Windows 8®
Oavsett om du behöver hjälp med att komma igång eller om du upptäcker hinder under migreringsprocessen, kan vi hjälpa dig och din arbetsstyrka att gå över till ett modernt operativsystem med Dell Services.

Stödet för Windows XP upphörde officiellt den 8 april 2014. Om du har XP-datorer kvar i nätverket utsätts du för stora säkerhetsrisker och snabbt stigande kostnader. Att låta slutanvändarna gå över till Windows 7 eller Windows 8 är det enda sättet att fortsätta få de senaste säkerhetsuppdateringarna och support från Microsoft®. Dells experter kan hjälpa dig med en snabb, enkel och problemfri övergång.


Dell |
Tjänster för Windows-migrering

Tack vare Dells helhetssyn på migrering kan du få hjälp med allt från planering till migrering och utbildning, oavsett var du befinner dig i processen. Som Microsofts främsta partner när det gäller driftsättning av Windows 7 har Dell utvecklat unika verktyg och beprövade metoder för att säkerställa migreringsberedskap och en kostnadseffektiv migrering.

På Dell tror vi att hemligheten med en effektiv Windows-migrering är att ha en god beredskap när det gäller program, maskinvara och driftsättning.
 • Förbered dig för Windows 7 eller Windows 8 med hjälp av program för inventering och kompatibilitetstestning Identifiera all maskinvara och avgör vad som måste bytas ut och vad som kan uppgraderas. Var befinner du dig i processen?
 • Automatisera  migreringsprocessen när det gäller basimage, operativsystemsinställningar, program, migrering av användardata, domänanslutning, kryptering och alla andra moment i processen med att bygga datorer. Målet är att minska eller eliminera behovet av tekniker på plats, och till och med göra det möjligt för användarna att migrera själva. 
 • Implementera beredskap för enhetsspårning, programberedskap och hantering av användarändringar under hela migreringsperioden. Dells molnbaserade Client Deployment Manager hjälper dig att hålla reda på och hantera migreringen.
 • Utbilda dina medarbetare så att de kan utvecklas i det nya systemet.

Dell | Tjänst för påskyndad Windows-migrering

Om du vill komma igång riktigt snabbt med en ny migrering eller snabba på en redan pågående migreringsprocess, kan Dell hjälpa dig med en modulbaserad tjänst för påskyndad Windows-migrering. Migrera snabbt och smidigt upp till 5 000 klientsystem och fem platser genom att välja bland alla våra tillgängliga moduler – inklusive inventering, programrationalisering, kompatibilitetstestning, åtgärdande av problem, paketering och driftsättning. Med tjänsten för påskyndad Windows migrering tar processen normalt bara 16 veckor.


Dell |
Boot Camp för Windows 8

Om du köper surfplattor med Windows 8 kan du ta hjälp av Dells Boot Camp för Windows 8 för att förbereda driftsättningen inom din organisation. Det här modulbaserade programmet är indelat i olika tjänster som tar en vecka vardera och som hjälper dig med de viktigaste förberedelserna inför driftsättningen av Windows 8 surfplattorna. Programmet påbörjas med en genomgång av driftsättningens omfattning, följs av genomförandet av själva övergången och avslutas med kunskapsförmedling till ditt team.

Fördelar med Dell | Tjänster för Windows® migrering:
 • Minska tidsåtgången och riskerna när du migrerar till Windows 7 och Windows 8
 • Gör en snabb inventering av din programvara och identifiera kompatibilitetsproblem
 • Få en överblick av hur mycket slutanvändarutbildning som krävs
 • Planera för effekterna av att Windows XP inte stöds längre
Kontakta Dell redan idag för att ta reda på mer eller planera in ett uppdrag via Dells tjänster för Windows migrering .
Kontakta en Dell-expert