|

Konsulttjänster för moln och virtualisering

Konsulttjänster för moln och virtualisering – planera företagets övergång till virtualisering och molnet med Dells experter

På Dell är vi övertygade om att en stark virtualiseringsstrategi snabbt kan förverkliga löftet om en modern, effektiv och säker molnmiljö. Dells konsulter erbjuder ett brett utbud av tjänster där virtualiserings- och molnprojektet kan genomföras med hjälp av en tydligt definierad och stegvis process. Vi använder en heltäckande och samarbetsbaserad metod där vi analyserar dina verksamhetsmål och inverkan på processer och medarbetare, och utnyttjar rätt teknik och produkter för att tillgodose dina krav.

Bedömning av beredskap för virtualisering
Undersöker ditt team olika sätt att sänka kostnaderna med en virtualiserad infrastruktur? Dells tjänst för virtualiseringsbedömning kan ge er en perfekt utgångspunkt antingen för att införa virtualisering eller för att utöka företagets virtuella miljöer. 

Utformnings- och planeringstjänst för virtualisering
Dell tror inte att en storlek passar alla. Vår optimerade metod för utformning av virtuella plattformar, som utvecklats och tillämpats på våra egna IT-infrastrukturer, fokuserar på dina arbetsbelastningar och affärsspecifika behov. Vi ger dig en lösning som är baserad på den arkitektur och plattform som är bäst för ditt företag.

Driftsutvärdering och -hantering för virtualisering och moln
Enligt Dells erfarenhet är det viktigt att förstå lösningens inverkan på våra medarbetare och processer för att vi ska kunna anpassa och optimera virtualisering och moln på ett effektivt sätt. Vår driftsutvärdering fastställer systemets status i dagsläget, medan driftsättningen av våra hanteringsverktyg ser till att önskad status uppnås. Dessutom tillämpar vi och integrerar effektiviserande processer som kapacitets- och prestandahantering.

Virtualization Infrastructure and Performance Healthcheck™
Är du orolig för din virtuella miljös effektivitet och konfiguration? Dells tjänster för virtualiseringsinfrastruktur och prestandahälsokontroll är utformade för att erbjuda den trygghet som en solid basarkitektur ger och minska risken för att prestandaflaskhalsar utvecklas. De identifierar även var bättre resursbalansering kan leda till förbättringar vad gäller densitet och effektivitet.

Bedömning av beredskap för molnet
Våra konsulter kan erbjuda expertis och bästa praxis för att ge dig en snabbare handlingsplan och underlätta övergången till molnet. Dells konsulter kan hjälpa dig att definiera en strategi som omfattar rätt teknik, driftsrelaterade aspekter, en genomförbar plan och kostnadsmässiga argument för din övergång till molnet.

Private Cloud Accelerator
Våra experter samarbetar med ditt team för att införa och bygga ut en flexibel molnlösning baserat på vår beprövade erfarenhet samt utforska logiska metoder för hur du utvidgar din dator-, lagrings- och nätverkskapacitet in i en företagsmolnmiljö. Vi använder våra djupgående kunskaper om Microsoft- och VMware-teknik och vår stora erfarenhet av att driftsätta privata molnlösningar.

Fördelarna med våra konsulttjänster för moln och virtualisering är bland annat:
  • Sakkunnig granskning av aktuella problem och begränsningar
  • Få klarhet vad gäller vanliga problem med moln
  • Utforma din organisations specifika molnstrategi
  • Ta fram en omvandlingsplan
  • Definiera tydliga fördelar för ledningen och IT-avdelningen, bl.a. förväntad avkastning på investering
Kontakta en Dell-expert