|

Utformning och implementering av molnlösningar

Expertvägledning från koncept till genomförande

För att ta ett molnprojekt från koncept till genomförande krävs det en omfattande förståelse för ett antal viktiga områden: Vilket är det bästa sättet att migrera till molnet om din programportfölj inbegriper flera olika typer av teknik? Hur upprätthåller du säkerhet och styrningsmöjligheter? Vad är bästa praxis och vilka beprövade processer finns det?

Tjänsten för design och implementering av Dells molnlösningar kan bidra till att säkerställa en framgångsrik implementering, oavsett om du vill skapa ett privat moln, använda offentliga molnerbjudanden från olika leverantörer eller utveckla en hybrid av dessa båda alternativ.

Så här fungerar det

Vårt team börjar med att omvandla dina verksamhetskrav, tekniska krav och driftskrav till en design för programvara som en tjänst (SaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och/eller infrastruktur som en tjänst (IaaS). Därefter definierar vi den nya datorinfrastrukturen. Detta innebär att vi vid behov modifierar dina program så att de kan dra nytta av molnet samt att vi presenterar de jämförbara, beprövade lösningar som finns tillgängliga.

Om en privat arkitektur eller en hybridarkitektur är den bästa lösningen för din organisation skapar vi en anpassad referensarkitektur för dig och tar fram en plan där din nuvarande infrastruktur utnyttjas för att hjälpa dig att nå ditt mål.

När din design är klar påbörjar vårt team processen med att installera den maskinvara och programvara som ingår i infrastrukturen. Vi fortsätter sedan med migrering och kodning av program tillsammans med integrering av system som befinner sig i olika moln, om detta är nödvändigt.

Följande ingår i Dells tjänster för design och implementering:

  • Detaljerad utformning med dokumentation av hur de större områdena i företagets arkitektur, dvs. verksamhet, data, program och teknik, påverkas
  • En implementeringsplan med projektledning som omfattar uppgifter, resurser, varaktighet och förutsättningar
  • Designspecifikationer för din maskinvaru- och programvarukonfiguration
  • Utveckling och testning av molnlösningen
  • Riktlinjer för bästa praxis när det gäller drift och styrning

Fördelar med design och implementering av molnlösningar:

  • Omvandla dina affärsmässiga, tekniska och organisationsrelaterade krav till en anpassad molndesign och projektplan
  • Välj företagsmaskinvara och -programvara för att skapa en öppen, överkomlig lösning
  • Integrera framgångsrikt den nya molnlösningen i din nuvarande IT-miljö
Kontakta en Dell-expert