|

Konsulttjänster för omvandling av datacenter

Omvandla datacentret på ett tryggt sätt

Allt eftersom IT-miljöer blir mer komplexa brottas företag med ökande datacenterkostnader, växande serverutbredning och orimliga lanseringstider för infrastrukturberoende produkter och tjänster. Om du kombinerar detta med hastigt växande datakonsumtion och den ökande användningen av moln, virtualisering och mobilitet kan det bli en mycket problematisk situation för många chefer. Datacenteromvandling är den uppenbara lösningen, men det kan föra med sig andra osäkerheter – okända risker och kostnader, företagets förmåga att verkställa åtgärder, inverkan på dina verksamhetsområden, avkastning på företagets investering och förmågan att förverkliga pågående projekt.

Med Dell kan du gå framåt tryggt och säkert. Våra heltäckande konsulttjänster för omvandling av datacenter kombinerar rätt människor, processer och teknik för att omvandla din datacentermiljö. Tjänsterna hjälper dig att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och nå snabbare lönsamhet.

Omvandla med Dell för snabbare avkastning och minimal risk

Dells konsulter för omvandling av datacenter bidrar med årtionden av erfarenhet av att genomföra banbrytande, komplexa omvandlingsprojekt för stora företag. Det här teamet med erfarna konsulter, som arbetar över hela världen inom de stora branscherna som tillverkning, finanstjänster och avancerad teknik, dokumenterar dina största utmaningar, utvärderar noggrant din infrastruktur och dina program och implementerar en plan så att du kan uppfylla verksamhetens strategiska mål.

Dells effektivt integrerade omvandlingsmetodik tar dig genom en definierad process som börjar med identifiering, fortsätter med utformning och planering och slutar med verkställande och avslutning. Den här omfattande strategin tar snabbt ditt omvandlingsprojekt från affärsplan till värdeförverkligande så att du får mätbar avkastning på din investering – tidigt och ofta.

Dell Transformation Manager är vårt tillverkarspecifika teknikverktyg som underlättar ditt omvandlingsprojekt och möjliggör övervakning, hantering och rapportering för de många olika uppgifter som ska genomföras. På så sätt får du konsekvent information (Single Source of Truth) genom programmets alla faser.

Dells breda åtagande vad gäller aktieägarhantering sträcker sig långt bortom den direkta projektledningen, och vi ser till så att alla affärs- och IT-intressenter samtycker, är fullt informerade och tas hänsyn till från början till slut. Resultatet? En smidigare övergång där hela företaget är med på noterna.

Dells patenterade PM3-programhantering ingår i vår metodik, vilket ger professionell projektstyrning och tillsyn. Det här teamets arbete sträcker sig bortom traditionell projekthantering och levererar globala processer, verktyg och enhetlighet för alla de omvandlingsprojekt för datacenter som Dell genomför.

Omvandla ditt datacenter till en avgörande tillgång i verksamheten.
När du omvandlar ditt datacenter med Dell kan du se fram emot en förbättrad IT-miljö som stödjer:
  • Snabbare tillväxt för företaget, inklusive snabbare lanseringstid, vilket möjliggör nya affärsmöjligheter.
  • Minskade årliga driftskostnader genom ökad effektivitet och flexibilitet, vilket frigör kapital för nya investeringar.
  • Ökad IT-effektivitet för att växa, snabbt anpassa sig, reagera på förändrade verksamhetsbehov och möjliggöra anpassning till nya funktioner, bl.a. moln, virtualisering, mobilitet och mycket mer.
  • En framtidssäkrad infrastruktur som minskar riskerna med föråldrad teknik, förbättrar tillgängligheten, förhindrar kostnadskrävande driftstopp och förstärker informationssäkerheten och regelefterlevnaden.
Fördelarna med konsulttjänster för omvandling av datacenter är bl.a.:
  • Optimera aktuella investeringar med Dells bästa praxis och erfarenhet
  • Utforma flexibla lösningar som kan klara utmaningar
  • Minska den totala ägandekostnaden
  • Minimera risken vid ändring och migrering
  • Hantera komplexiteten med konvergerad teknik
Gå till www.dell.com/services (På engelska) eller kontakta din Dell-representant om du vill ha mer information om dessa tjänster.
Kontakta en Dell-expert