Dells tjänst för återställning av hårddiskdata

Du kan känna dig trygg i förvissningen om att du kan återställa viktiga data i händelse av fel


Trots att du inte förväntar dig ett hårddiskfel inträffar ibland det oväntade. När du minst anar det kan du råka ut för att ett hårddiskfel på grund av översvämning, brand eller någon annan katastrof. Via Dells tjänst för återställning av hårddiskdata försöker vi återställa icke-säkerhetskopierade data åt kunder med en trasig hårddisk som omfattas av servicen. Dell är ett av de första företagen som tillhandahåller en heltäckande global tjänst för dataåterställning för alla sina kommersiella produkter.

Följande ingår i tjänsten för återställning av hårddiskdata:

  • Försök till dataåterställning från skadade hårddiskar i en dammfri renrumsmiljö. Hårddiskarna demonteras, undersöks och behandlas vid behov.
  • Användning av en renrumsmiljö när hårddisken monteras igen för dataåterställning.
  • Flera alternativ för hur kunden kan motta återställda data, till exempel USB-hårddisk, USB-minne eller andra externa lagringsmedier
  • Åtkomst till portalen Dell Data Protection, en säker, lösenordsskyddad onlineresurs där du kan se status på din dataåterställning.
>>Mer information PDF