|

Dells hanterade molntjänster

Experthantering för molnoperativsystem och -program

Säkerställ tillgänglighet, prestanda och tillförlitlighet hos molnplattformarnas operativsystem och program med hjälp av ITIL-baserade metoder (IT Infrastructure Library).

Du kan tryggt överlåta hanteringen av dina molnoperativsystem och -program till Dell.
Innovativa molnlösningar revolutionerar världen på ett positivt sätt, men de medför också nya IT-utmaningar. Även vid små molnimplementeringar krävs det övervakning och hantering så att brister och säkerhetsproblem förebyggs.

Lämna det till oss. När du låter Dells experter hantera dina molntjänster får du på köpet tillgång till ett stort nätverk av molnpartnerlösningar och tillgång till Dell-experter med branschspecifika kunskaper.

Använd Dells hanterade molntjänster för att hantera:
  • flera molnplattformar i hela företaget
  • MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Server, Hadoop, Mongo och andra databaser
  • Microsoft IIS, Oracle Weblogic, TomCat, Apache, JBoss och andra webbservrar
  • operativsystemen Windows och Linux
  • ett flertal företagsprogram, bl.a. Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange och Microsoft Active Directory.
Dells hanterade molntjänster omfattar:
  • en kundansvarig person som fungerar som din enda kontaktyta
  • ITIL-baserad service- och driftshantering, ett standardbaserat ramverk för hantering av incidenter och problem, övervakning och varningsgenerering samt ändringshantering – allt levererat av Dell eller via ett självbetjäningsverktyg från Dell
  • support dygnet runt i form av interaktiv röstrespons, tillgänglig via ett avgiftsfritt nummer
  • en självbetjäningsportal med funktioner för livscykelhantering av IT-driften.
Kontakta en Dell-expert