|

ProSupport Plus för datorer och surfplattor

Bästa möjliga support med minsta möjliga arbete för kunden

Bärbar dator i Latitude 14 5000-serien ProSupport Plus, Dells mest kompletta1 support – service för datorer och surfplattor2, ger bästa möjliga support med minsta möjliga arbete för kunden. Det är den enda premiumtjänsten för datorer och surfplattor2 där automatiserad support ingår som förhindrar problem innan de kan uppstå och snabbt löser dem när det behövs.

Global leader in x86 innovation I ProSupport Plus kombineras alla viktigai en enda supporttjänst, vilket minskar driftstoppen för användarna, ökar produktivitet en för IT-avdelningen och skyddar värdefulla resurser och data.

 


I ProSupport Plus ingår:
  • prioriterad tillgång till maskin- och programvaruexperter dygnet runt, alla dagar
  • Reparation på plats* nästa arbetsdag efter fjärrdiagnostik
  • Proaktiv övervakning, automatisk identifiering av problem, förhindrande av fel, aviseringar och skapande av ärenden med hjälp av SupportAssist 
  • Möjligheten att hantera alla dina tillgångsmeddelanden från en enda portal med TechDirect eller använda verktyg du redan har, såsom Microsoft SCOM, Remedy, KACE och OpenManage Essentials
  • Reparation av oavsiktliga skador från strömspikar, fall eller utspilld vätska
  • Möjlighet att behålla hårddisken efter byte för att upprätthålla datasäkerheten*
  • En särskild teknisk kontoansvarig som enda kontaktpunkt för problemlösning och rapportering varje månad*.
Med ProSupport kan du låta Dell övervaka dina datorer och surfplattor proaktivt så att de alltid är optimerade för bästa möjliga prestanda.

Fråga din kontoansvariga eller kontakta en Dell-expert om du vill köpa eller få mer information.
Kontakta en Dell-expert