|

Finansiell hyra

Finansiell hyra

Hantera kassaflödet och utnyttja eventuella avskrivningsmöjligheter av ägd utrustning. Ofta kan du vid slutet av hyresperioden kan köpa loss utrustningen för ett nominellt belopp.

Det här innebär tjänsten

  • Tjänsten erbjuder ägandeskap vid hyresperiodens slut
  • Kan ge möjlighet till standardavskrivningar*
  • Kvalificerade kunder kan ha möjlighet att skjuta fram betalningen

Så här fungerar det
Betala för utrustningen med låga budgeterade hyror över tid och köp loss utrustningen vid hyresperiodens slut för ett nominellt belopp. Hyresperioden är mellan 12 och 60 månader.